Skip to main content
test
Tontti-insinööri - Ylöjärven kaupunki

Ylöjärven kaupungin tekniikka- ja ympäristöosastolla, kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut -vastuualueella julistetaan haettavaksi tontti-insinöörin virka. Vastuualue vastaa Ylöjärven kaupungin kaavoitukseen, maaomaisuuden ja paikkatiedon sekä mittaustoimen hallintaan liittyvistä palveluista ja päätösvalmistelusta.

Tehtävä
Tontti-insinööri vastaa tonttien varaus- ja luovutuskirjavalmistelusta sekä niihin liittyvistä neuvotteluista tiiviissä yhteistyössä tekniikka- ja ympäristöosaston sekä Ylöjärven yrityspalvelun kanssa. Tehtävään kuuluu myös tonttien markkinointi sekä tonttiaineistoihin liittyvien karttapalvelujen ylläpito. Lisäksi tontti-insinöörin tehtäviin kuuluu maaomaisuuden hoitaminen. Tehtävänkuvaa voidaan tarkentaa valittavan kokemuksen ja osaamisen mukaisesti.

Edellytämme
Tehtävissä menestyminen edellyttää kuntien kiinteistötekniikan, kiinteistövaihdannan ja sopimusjuridiikan osaamista sekä alaan liittyvän tietotekniikan hallitsemista. Lisäksi edellytämme hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, paineensietokykyä sekä dynaamista otetta.

Arvostamme
Arvostamme aikaisempaa kokemusta vastaavista kuntatehtävistä sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia mm. paikkatietotekniikasta. Lisäksi arvostamme asiakaspalvelukokemusta, luovutusprosessien kehitysmyönteistä asennetta ja itsenäistä ongelmanratkaisutaitoa.

Kelpoisuusehdot
Kelpoisuusehtona on vähintään maanmittausalan amk-insinöörin tutkinto tai sitä vastaava aiempi tutkinto. Eduksi katsotaan monipuolinen työkokemus vastaavista tehtävistä. Tehtävän hoito edellyttää hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Muut tiedot
Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun tulee viimeistään kaksi (2) kuukautta virkasuhteen alkamisen jälkeen esittää Terveystalon työterveyslääkärin kirjoittama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakemus
Hakemus tulee toimittaa torstaihin 8.12.2022 klo 15 mennessä Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 479860).

Lisätietoja

http://www.ylojarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi,
vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Lisätietoja

Ylöjärven kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöosasto

Ylöjärvi - rohkea edelläkävijä. Ylöjärvi on nuorekas ja vireä, 33 500 asukkaan kasvukaupunki Tampereen kaupunkiseudulla. Kehitysmyönteinen, muutoskykyinen ja yhdessä tekemisestä innostunut henkilöstömme koostuu ammattilaisista, jotka voivat ylpeästi sanoa olevansa Ylöjärven kaupungilla töissä.

Tekniikka- ja ympäristöosasto koostuu hallinnon ja kehittämisen, yhdyskuntateknisten palveluiden, toimitilojen sekä kaavoitus- ja maankäyttöpalveluiden ja lupa- ja valvontapalveluiden vastuualueista.

Osaston tehtävät koostuvat mm. kaupungin kunnallisteknisestä suunnittelusta, liikenneväylien ja yleisten alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. Lisäksi osasto huolehtii kaupungin käytössä olevien toimitilojen rakennuttamisesta, hallinnoinnista ja ylläpidosta.

Osasto vastaa rakennusvalvonnan ja rakennetun ympäristön sekä ympäristönsuojelun lakisääteisistä viranomaistehtävistä. Lisäksi osaston tehtäviin kuuluvat myös mm. maankäytön suunnittelu, maankäytön ja maaomaisuuden hallinta sekä paikkatietoasiat.

Osaston vastuulla on kaupungin investointiohjelma (MAPSTO), joka on vuonna 2022 yli 18 miljoonaa euroa.


Osoite: Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Ylöjärven kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat