Tsemppari - Keravan kaupunki

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on haettavana määräaikainen tsempparin tehtävä ajalle 2.11.2020-30.6.2021. Työtehtävä on hankerahoituksella tapahtuvaa kehittämistyötä ja työtehtävät voivat jatkua, jos hankerahoitukselle saadaan jatkoa.

Tehtävän sijoituspaikkana ovat Keravan esiopetuksen yksiköt ja perusopetuksen koulut.

Tätä tulet meille tekemään
Haemme henkilöä tsempparin tehtävään tukemaan lapsia ja nuoria, joilla on haasteita koulunkäynnissä tai esiopetukseen osallistumisessa. Tsemppari tukee esiopetus- sekä ala- ja yläkouluikäisiä oppilaita, joilla on runsaasti poissaoloja tai joiden opinnoissa eteneminen tarvitsee yksilöllistä tukea.

Tsemppari jalkautuu esiopetusryhmiin tai kouluihin tukemaan oppilaita yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Tarvittaessa opetusta voidaan järjestää myös muualla kuin esiopetuksen yksiköissä tai kouluissa. Tsempparin työparina toimivat oppilaan oman yksikön opetus- ja kasvatushenkilökunta sekä oppilashuollon henkilökunta.

Näin onnistut tehtävässä
Työssä korostuvat ratkaisukeskeisyys ja moniammatillinen yhteistyö lapsen tai nuoren tukemiseksi. Työssä onnistuminen edellyttää oma-aloitteisuutta, joustavuutta, ratkaisukeskeisyyttä ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan kokemus esiopetus- tai koulumaailmasta sekä verkostoyhteistyöstä.

Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan tai esiopetuksen opettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti ja/tai varhaiskasvatuslain (540/2018) 6. luvun mukaisesti tai sosionomi tai yhteisöpedagogi AMK/YAMK.

Tule meille työkaveriksi, tarjoamme sinulle mahdollisuuden päästä vaikuttamaan keravalaisten lasten hyvinvointiin omien vahvuuksiesi mukaisesti. Keravalla sinua odottaa innokas ja energinen ammattilaisten joukko. Kerava on pieni, suuri kaupunki, jossa toimintaympäristö on sopivan kokoinen ja yhteistyö tiivistä. Kaupunki tarjoaa hyvät puitteet kasvatukselle ja opetukselle sekä niiden kehittämiselle. Meille erityisen tärkeitä asioita ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät palkattavan henkilön tehtävänimikkeestä riippuen joko KVTES:n tai OVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

https://www.kerava.fi/
https://kerava.fi/kerava-info/kerava-työnantajana

Tutustu työnantajaan

Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Helena Ripatti p. 040 318 4022 tai
johtava kuraattori Sari Rauhamäki p. 040 318 2809
(etunimi.sukunimi@kerava.fi)

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Osoite: PL 123, 04201 Kerava

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1800 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 37 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin.

Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla työskentelee noin 800 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ammattilaista.