Tsemppiohjaaja SIV 50 - Keiteleen kunta

Nilakan yhtenäiskoulu on inklusiivinen lähikoulu kaikille Keiteleen kunnan lapsille. Haluamme edelleen kehittää toimintaamme ja haemme joukkoomme uusia asiantuntijoita sekä korvaajia poislähtevien tilalle.

Miksi Sinun kannattaa hakea meille töihin? Koulumme henkilöstön vastauksia löydät täältä https://youtu.be/7Cv4aviQnLE.

Käytämme ympäröivää luontoa oppimisympäristönä ja siitä on esimerkkinä Metsä-Eskarimme; katso täältä https://www.youtube.com/watch?v=rTCihlZJHak&feature=youtu.be.

Haemme HYVÄÄ TYYPPIÄ toistaiseen työsuhteeseen Tsemppiohjaajaksi (Vakanssi SIV 50 Koulunkäynninohjaaja). Lukuvuoden 2018-19 kestänyt "Tsemppiohjaaja"-kokeilu on todistanut, että ennakoivalla ja ketterällä toiminnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi. Kehitystyö jatkuu. Tsemppiohjaaja työskentelisi koulupäivän aikana esim. kahden opetusryhmän mukana ja olisi rinnalla kulkijana oppilaille, joilla on kasvamisessa tai opiskelussa haastava tilanne.

Koulupäivän ulkopuolella työaikaa käytettäisiin varhaiskasvatuksessa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa vastaavaan tarkoitukseen mutta esi- 2. luokan oppilaiden hyväksi. Tarvittaessa tsemppiohjaajalla voi olla työtehtäviä koulupäivän jälkeen oppilaan kotona tai muussa koulun ulkopuolisessa tilassa.

Tsemppiohjaajan toiminta perustuu ennakoivaan työotteeseen, vahvuuspedagogiikkaan, tiiviiseen yhteistyöhön perheiden, oppilashuollon ja opetushenkilöstön kanssa, aktiivisen ja toiminnallisen koulupäivän rakentamiseen ja joustavan perusopetuksen käytänteisiin.

Haettavan henkilön pätevyysvaatimusta ei määritellä, mutta esimerkiksi sopivia ja riittäviä koulutuksia voisivat olla nuoriso- tai liikunnanohjaaja, yhteisöpedagogi, sosionomi, koulunkäynninohjaaja tai lähihoitaja. Koulutusta merkittävämpiä tekijöitä ovat henkilön kokemus, osaaminen, vuorovaikutustaidot ja innovatiivisuus, joihin rekrytointipäätös perustuu.

Vakanssi täytetään 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. Palkkaus KVTES:n mukainen.

Hakemukset tulee toimittaa 3.6.2019 klo 12 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 233326). Haastattelut tehtävään järjestetään 5.-7.6.2019 ja niihin kutsutaan erikseen.

Vakanssia täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta sekä henkilöllisyydestä tulee esittää mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Valitun on ennen valinnan vahvistumista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

HUOM. Keiteleen kunnassa on nyt samaan aikaan haettavana seuraavat toistaiseksi täytettävät vakanssit: Erityisopettaja SIV 15, Luokanopettaja SIV 04, Kirjastonjohtaja SIV 43, Tsemppiohjaaja SIV 50, Tuntiopettaja/KO SIV 30, Tuntiopettaja/KS kovat SIV 32, Osa-aikainen lastentarhanopettaja SIV 102, Lastentarhanopettaja SIV 119, Lastenhoitaja SIV 116, Koulunkäynninohjaaja SIV 36 sekä Kirjastovirkailijan sijaisuus SIV 44.

Lisätietoja

https://www.keitele.fi/fi/Varhaiskasvatus-ja-koulutus
https://www.keitele.fi/fi/Varhaiskasvatus-ja-koulutus/Perusopetus/Opiskelu-Nilakan-yhtenaiskoulussa

Lisätietoja: sivistysjohtaja Ville Ahonen p. 040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi.

Keiteleen kunta, Sivistystoimi
Osoite: Koulutie 3-4, 72600 Keitele

.

Tutustu työnantajaan