Tuen koordinaattori - Iin kunta

Tuen koordinaattori - Iin kunta

Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa on haettavana määräaikainen TUEN KOORDINAATTORIN tehtävä ajalle 1.10.2019-31.7.2020. Aloitus mahdollista myös sopimuksen mukaan.

Tuen koordinaattorin keskeinen toiminta tähtää siihen, että lapsia, nuoria ja perheitä pyritään auttamaan heidän yksilöllisistä tarpeistaan käsin siten, että huomioidaan kaikki toimintaympäristöt. Tuen koordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä oppilashuollon toimijoiden, Oulunkaaren ja varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa. Tuen koordinaattori osallistuu LAPE - ryhmän toimintaan ja sijoittuu hallinnollisesti opetus- ja varhaiskasvatusjohtajien alaisuuteen. Keskiössä tuen koordinaattorin toiminnassa on saada aikaan konkreettisia ja tarkoituksenmukaisia muutoksia eri palveluiden yhteistyössä ja toimintamalleissa varhaisen tuen, hyvinvoinnin edistämisen, tiedonsiirron ja henkilöstön osaamisen kehittämiseksi.

Tuen koordinaattorin keskeiset kehittämisympäristöt ovat:
1. kotiympäristö ja perhe
2. kunnan peruspalvelut (varhaiskasvatus ja koulu)
3. oppilashuolto (kuntayhtymän tuottamaa, pääosin yksiköissä tapahtuvaa)
4. kuntayhtymän palvelut (sosiaali- terveydenhuolto- ja perhepalvelut)
5. erikoissairaanhoito
6. yksityiset palveluntuottajat (esimerkiksi terapeutit, terveydenhuolto)
7. kolmas sektori (järjestöt, seurakunnat, vapaaehtoistyö, lähiverkostot)

Tuen koordinaattorin tehtävä edellyttää vahvaa kehittämistä, uusien toimintatapojen luomista sekä itsenäistä työotetta. Tehtävässä tulee olla hyvät valmiudet ja ymmärrys lapsista, nuorista ja heidän kehityksestään, varhaiskasvatuksen ja koulun maailmasta sekä muusta palveluverkosta. Tehtävässä edellytetään kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja, ymmärrystä perheiden palveluista sekä vahvaa itsensä johtamista.
Eduksi katsotaan kokemusta projekti- tai hanketyöstä, LAPE-kokonaisuuden tuntemus, työkokemus varhaiskasvatuksesta, opetuksesta ja oppilashuollon vastuutehtävistä sekä näyttöjä tavoitteellisesta palvelujen kehittämisestä.

Koulutusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Palkkaus ja palvelusuhteenehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 3kk koeaikaa.

Lisätietoja

https://www.ii.fi/

Opetusjohtaja Tuomo Lukkari puh 0406568887 tai tuomo.lukkari@ii.fi
(ajalla 10.9 klo 10-12 ja 19.9 klo 12-14)
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Uutela puh.0406684114 tai virpi.uutela@ii.fi
(ajalla 13.9 klo 11.30-13.30 ja 20.9 klo 10-12)

Iin kunta, Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut
Osoite: Jokisuuntie 2, 91100 Ii

Ii on kasvava, elinvoimainen, luovasti uudistuva kunta - Iissä on ideaa!
Iin kunta on savuton kunta.

Tutustu työnantajaan