Tuntiopettaja (2), Uotilan koulu - Rauman kaupunki

Tuntiopettaja (2), Uotilan koulu - Rauman kaupunki

Haemme kahta tuntiopettajaa määräaikaisiin virkasuhteisiin tehtäviin, luokanopettaja, Uotilan koulussa ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020, opetusta luokilla 1-6. Tehtävät ovat kaupunkikohtaisia ja ne saattavat vielä tulla hoidettaviksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen tulee liittää jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävissä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry).

Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi

Uotilan koulun rehtori Harri Kanerva, puh. 044 793 0440, harri.kanerva@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Uotilan koulu, Sippolantie 4, 26510 Rauma, kuoreen merkintä; "Tuntiopettaja, määräaikainen, Uotilan koulu". Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Peruskoulut, Uotilan koulu
Osoite: Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka

Tutustu työnantajaan