Tuntiopettaja (3), Nanun koulu - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee kolmea päätoimista tuntiopettajaa virkasuhteisiin tehtäviin (luokanopettaja) määräaikaisesti ajalle 1.8.2020-31.7.2021, ensisijaisena sijoituspaikkana Nanun koulu.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävissä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Ovtes:n mukaisesti.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävät ovat kaupunkikohtaisia ja ne saattavat vielä tulla hoidettaviksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/koulut/nanu

Tutustu työnantajaan

Nanun koulun rehtori Teija Warro, puh. 044 793 3463, teija.warro@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Nanun koulu, Nummenvahe 8, 26100 Rauma, kuoreen merkintä; "Tuntiopettaja, määräaikainen, Nanun koulu, RAU-25-47-20". Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Opetus ja nuoriso, Peruskoulut, Nanun koulu
Osoite: Nummenvahe 8, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka