Tuntiopettaja (3), Uotilan koulu - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee kolmea päätoimista tuntiopettajaa virkasuhteisiin tehtäviin määräaikaisesti ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021, ensisijaisena sijoituspaikkana Uotilan koulu.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävissä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Ovtes:n mukaisesti.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävät ovat kaupunkikohtaisia ja ne saattavat vielä tulla hoidettaviksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/koulut/uotila

Tutustu työnantajaan

Uotilan koulun rehtori Johanna Leino, puh. 044 793 5156, johanna.leino@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Uotilan koulu, Sippolankuja 4, 26510 Rauma, kuoreen merkintä; "Tuntiopettaja, määräaikainen, Uotilan koulu, RAU-25-43-20". Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Peruskoulut, Uotilan koulu
Osoite: Sippolankuja 4, 26510 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka