Tuntiopettaja, äidinkieli ja suomi toisena kielenä - Tampereen kaupunki

Tuntiopettaja, äidinkieli ja suomi toisena kielenä - Tampereen kaupunki

Tuntiopettaja, äidinkieli ja suomi toisena kielenä

Kyseessä on päätoiminen toistaiseksi voimassa oleva tuntiopettajuus 7.1.2020 alkaen.
Pääasiallinen toimipiste palvelussuhteen alkaessa on Pallotien toimipiste (Koulutuskeskus Valo), Ylöjärvi.

Tehtävänä on äidinkielen ja suomi toisena kielenä -opetus ja opetusmenetelmien kehittäminen sekä osallistuminen oman aineryhmän kehittämistyöhön moniammatillisen oppilaitoksen eri tutkintoaloilla.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 § 14 mukaan. Tehtävässä tarvitaan Wilma-oppilashallintojärjestelmän tuntemusta.
Lisäksi edellytetään mahdollisuutta työskennellä useissa toimipisteissä ja käyttää omaa autoa, mikä hakijan tulee ilmoittaa hakemuksessaan.

Eduksi katsotaan kokemus äidinkielen ja suomi toisena kielenä -opetuksesta ammatillisessa koulutuksessa sekä lukiokoulutuksessa, verkko-opetuskokemus, valmius toimia erilaisissa projekteissa, erityisopetuksen tuntemus, hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot sekä hyvät TVT-taidot.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Hakuaika päättyy 21.11.2019.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.
Lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä puh. 040 806 3184.

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspäällikkö Eija Haverinen, puh. 040 806 4077. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi

Tredu Ammatillinen koulutus
Osoite: Pallotie 5, 33740 Tampere

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!