Kajaanin kaupungin perusopetuksessa on haettavana määräaikainen päätoiminen tuntiopettajan tehtävä aikuisten perusopetuksessa ajalle 1.8.2021-31.7.2022

Tehtävän kelpoisuusehtona perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden (Suomen kieli) opettajan kelpoisuus. Edellytämme myös S2-opintoja.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, nykyaikaisten opetusvälineiden ja -menetelmien hallintaa, aikaisempaa kokemusta valmistavassa opetuksessa toimimisesta ja maahanmuuttajien kanssa työskentelystä.

Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen OVTES:n mukaisesti. Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työnantajan pyytäessä on esitettävä todistus huumausainetestistä. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuden kuukauden koeaikaa.

Valinnassa otetaan ensisijaisesti huomioon Kajaanin kaupungin lomautusuhan alaisten ja työnteon keskeytyksellä olevien hakemukset, mikäli he täyttävät kelpoisuusehdot.

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 14.4.2021 sähköisesti osoitteessa kuntarekry.fi. Postitse lähetettävä hakemus lähetetään osoitteella: Kajaanin kaupunki, kirjaamo, PL 133, 87100 Kajaani

Kajaanin perusopetus kuuluu sivistystoimen alaisuuteen ja sitä johtaa perusopetuksen tulosalueen johtaja.

Kaupungissa on 13 perusopetuksen koulua, joista kaikilla on oma rehtori. Opetusta annetaan 16 eri toimipisteessä. Koulukiinteistöt ovat Kajaanissa kunnossa, koska kaupunki on panostanut koulukiinteistöjen peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen. Lyhyiden välimatkojen ja luonnon läheisyyden ansiosta kouluarjen toteuttaminen on meillä monimuotoista ja vaivatonta.

Kajaanin kaupungin perusopetuksessa on jo vuosia satsattu tietotekniseen osaamiseen ja oppilaiden henkilökohtaisiin laitteisiin, yhteiseen pedagogiseen kehittämiseen ja oppilashuoltoon. Erikoisluokista musiikki-, liikunta- ja matematiikkaluokat saavat täydennystä lv. 2021-2022 alusta alkaen kaksikielisen opetuksen aloittaessa aluksi 1-4 luokilla.
Tule osaksi osaavaa joukkoamme!

Lisätietoja

https://www.kajaani.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-hallinto/kajaanin-lyseo/
https://www.kajaani.fi/

Tutustu työnantajaan

Kajaanin lyseon apulaisrehtori Auli Halonen, p. 044 7147 645
Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@edukajaani.fi

Kajaanin kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus
Osoite: Urho Kekkosen katu 1, 87100 Kajaani

Kajaani on 38 000 asukkaan Kainuun maakuntakeskus. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon. Kajaanin kaupungin 2 000 hengen henkilöstö on osaavaa ja muutosvalmista.

Kajaanin perusopetus tekee hyvää työtä ja näyttää monessa asiassa suuntaa valtakunnallisesti. Pedagogisen kehitystoiminnan innovaatiot jatkavat laadukasta kehitystyötä, jota esimerkiksi erityisopetuksen saralla on Kajaanissa tehty jo pitkään. Kajaanissa koulutuspalvelut ovat helposti saavutettavissa opiskelijan asuinpaikasta riippumatta.

Sinulle suositellut työpaikat