Tuntiopettaja,erityisluokanopetus (11)/Perusopetus - Tampereen kaupunki

Perusopetuksessa työskentelemme yhdessä tamperelaisten lasten ja nuorten parhaaksi. Tuemme lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista lapsi/oppilaslähtöisesti yhteistyössä perheen kanssa. Käytössämme on monipuoliset suuren kaupungin tarjoamat asiantuntijapalvelut ja moniammatilliset verkostot. Kehitämme toimintaa aktiivisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Perusopetuksen oppilasmäärä on noin 18 000. Henkilöstö muodostuu 2000 alan ammattilaisesta.

Tehtävät täytetään ajalle 9.8.2021-31.7.2022, jollei tehtävän kohdalla muuta mainita. Tehtäviä täytettäessä arvostamme monipuolista ammatillista osaamista, hyviä tiimityötaitoja sekä kehittävää työotetta.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat voidaan ottaa huomioon.

Käytämme viroissa koeaikaa, joka vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa virkasuhteessa voi olla enintään puolet virkasuhteen kestosta. Virkoihin valittujen tulee ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Kaukajärven koulu, päätoiminen tuntiopettaja, erityisopetus (1)
Tehtävä sijoittuu virantoimituksen alkaessa laaja-alaiset oppimisvaikeudet ryhmään vuosiluokalle 7-9. Tehtävä täytetään ajalle 9.8.2021-31.7.2022. Lisätietoja rehtori Päivi Ikola, puh. 040 594 0946, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Linnainmaan koulu, päätoiminen tuntiopettaja, erityisopetus (1)
Tehtävä sijoittuu vuosiluokkien 2.-3. alueelliseen erityisluokkaan. Tehtävä täytetään ajalle 9.8.2021-31.7.2022. Lisätietoja rehtori Ilona Pasma, puh. 040 716 9075, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Puistokoulu, erityisluokanopetus, sijaisuus (3)
Tehtävät sijoittuvat sairaalaopetukseen, Koivikkopuiston AVO- opetusryhmään tai osastolla hoidossa olevien oppilaiden opetukseen. Eduksi katsotaan kokemus psyykkisesti tai käyttäytymiseltään oireilevien oppilaiden opetuksesta sekä sairaalaopetuksesta. Tehtävät täytetään ajalle 9.8.2021-31.7.2022. Lisätietoja rehtori Tuila Saarentaus, puh. 040 5711 465, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Puistokoulu, päätoiminen tuntiopettaja (1)
Tehtävä sijoittuu Kalevanpuiston koulutaloon, TEACCH menetelmää käyttävään luokkaan. Eduksi katsotaan kokemus vaativan erityisen tuen autististen oppilaiden opettamisesta sekä vahvan struktuurin käytöstä. Tehtävä täytetään ajalle 9.8.2021-31.7.2022. Lisätietoja rehtori Tuila Saarentaus, puh. 040 5711 465, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Tammelan koulu, erityisluokanopetus, sijaisuus (1)
Tehtävä sijoittuu vaativan erityisentuen luokkaan. Opetukseen kuuluu teknisen työn opetus. Tehtävä täytetään ajalle 9.8.2021-4.6.2022. Lisätietoja rehtori Matti Annala, puh. 050 464 8462, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Tesoman koulu, erityisluokanopetus, sijaisuus (3)
Tehtävä 1:
Sijoittuu vuosiluokkien 4.-5. alueelliseen erityisluokkaan. Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus tukea tarvitsevista oppilaista. Tehtävä täytetään ajalle 9.8.2021-31.7.2022. Lisätietoja apulaisrehtori Riikka Lahtinen, puh. 050 306 2779, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Tehtävä 2:
Sijoittuu vuosiluokkien 2.-3. alueelliseen erityisluokkaan. Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus tukea tarvitsevista oppilaista. Tehtävä täytetään ajalle 9.8.2021-31.7.2022. Lisätietoja apulaisrehtori Riikka Lahtinen, puh. 050 306 2779, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Tehtävä 3:
Sijoittuu vuosiluokkien 1.-3. alueelliseen erityisluokkaan. Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus tukea tarvitsevista oppilaista. Tehtävä täytetään ajalle 9.8.2021-4.6.2022. Lisätietoja apulaisrehtori Riikka Lahtinen, puh. 050 306 2779, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Vuoreksen koulu, päätoiminen tuntiopettaja, erityisluokanopetus (1)
Tehtävä täytetään ajalle 9.8.2021-31.7.2022. Lisätietoja rehtori Leena Kostiainen, puh. 050 363 7069, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Pyydämme, että merkitset hakemukseesi kelpoisuutesi ja liität kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen Kuntarekryyn. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Hakuaika virkoihin päättyy 17.5.2021. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon. Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, hr.pirkanmaa(at)monetra.fi

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/meille-toihin/avoimet-tyopaikat
https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/esiopetus-ja-perusopetus/koulut.html

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Katso hakuilmoitus koulujen rehtoreiden yhteystiedot.

Lisätietoja

Tampereen kaupunki, Sivistyspalvelujen palvelualue / Perusopetus

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!


Osoite: PL 487, 33101 Tampere
Tampereen kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat