Tuntiopettaja, erityisopetus, Pohjoiskehän koulu - Rauman kaupunki

Haemme tuntiopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteiseen tehtävään 1.8.2021 alkaen, ensisijaisena sijoituspaikkana Pohjoiskehän koulun erityisopetus.

Pohjoiskehän koulu on avoin, suvaitsevainen, rehellinen, kannustava ja koulun kaikkia toimijoita arvostava yhteisö; meidän kaikkien koulu! Pohjoiskehän koulussa korostuvat hyvät käytöstavat ja kannustava ilmapiiri. Koulussa oppija on aktiivinen toimija ja koulun toimintakulttuurissa korostuvat yhteisopettajuus, yhdessä "teamina" tekeminen, toiminnallisuus ja muunneltavien oppimisympäristöjen aktiivinen käyttö.

Pohjoiskehän koulu on n. 550 oppilaalle suunniteltu alakoulu Rauman pohjoispuolella n. 3 km keskustasta osoitteessa Pohjoiskehä 14. Koulu otettiin käyttöön lukuvuoden 2019-2020 alussa. Toisena toimintavuotena lukukaudella 2020 - 2021 koulussa on oppilaita yhteensä n. 470. Koulussa opiskelee oppilaita ensimmäisestä kuudenteen luokkaan. Yleisopetuksen 17 luokan lisäksi koulussa opiskelee 15 erityisopetusryhmää samoissa kortteleissa yleisopetuksen kanssa. Kortteleita on kaikkiaan kolme (1-2-, 3-4- ja 5-6 -luokat) ja jokaisen korttelin luokat sijoittuvat keskustorin ympärille. Oppimisympäristöt ovat avattavat ja muuntojoustavat. Samoin luokkatilojen kalustamisessa huomioidaan tilojen muunneltavuus.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Ovtes:n mukaisesti.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/koulut/pohjoiskehän-koulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Pohjoiskehän koulun hallinnollinen rehtori Jukka Raiskinmäki, puh. 044 431 4231, jukka.raiskinmaki@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma. Kuoreen tulee merkitä; "Tuntiopettaja, erityisopetus, Pohjoiskehän koulu, RAU-25-108-21".
Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Opetus ja nuoriso, Perusopetus, Pohjoiskehän koulu

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Pohjoiskehä 14, 26200 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat