Tuntiopettaja, erityisopetus - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee päätoimista tuntiopettajaa virkasuhteiseen määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021, ensisijaisena sijoituspaikkana Pohjoiskehän koulun vaativa erityisopetus.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen tulee liittää jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Ovtes:n mukaisesti.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa tulla vielä hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/koulut/pohjoiskehän-koulu

Tutustu työnantajaan

Pohjoiskehän koulun hallinnollinen rehtori Jukka Raiskinmäki, puh. 044 431 4231, jukka.raiskinmäki@rauma.fi ja Pohjoiskehän koulun pedagoginen rehtori Taina Suvikas, puh. 044 793 3478, taina.suvikas@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma. Kuoreen merkintä; "Tuntiopettaja, erityisopetus, Pohjoiskehän koulu, RAU-25-144-20". Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Peruskoulut, Pohjoiskehän koulu
Osoite: Pohjoiskehä 14, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.