Tuntiopettaja, Kaaron koulu - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee päätoimista tuntiopettajaa virkasuhteiseen tehtävään määräaikaisesti ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021, ensisijaisena sijoituspaikkana Kaaron koulu, opetusta vuosiluokilla 1-6.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Eduksi katsotaan kyky ja taito opettaa musiikkia. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Ovtes:n mukaisesti.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/koulut/kaaro

Tutustu työnantajaan

Kaaron koulun rehtori Raija Lundell, puh. 041 730 0500, raija.lundell@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Kaaron koulu, Sorkanmaantie 51, 26410 Kaaro, kuoreen tulee merkitä " Tuntiopettaja, määräaikainen, RAU-25-42-20". Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Peruskoulut, Kaaron koulu
Osoite: Sorkanmaantie 51, 26410 Kaaro

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.