Tuntiopettaja, Karin koulu - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee päätoimista tuntiopettajaa virkasuhteiseen tehtävään (luokanopettaja) määräaikaisesti ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021, ensisijaisena sijoituspaikkana Karin koulu.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Ovtes:n mukaisesti.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/koulut/kari

Tutustu työnantajaan

Karin koulun rehtori Pekka Joutsa, puh. 044 793 3467, pekka.joutsa@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Karin koulu, Savilankatu 5, 26100 Rauma, kuoreen merkintä; "Tuntiopettaja, määräaikainen, Karin koulu, RAU-25-40-20". Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Peruskoulut, Karin koulu
Osoite: Savilankatu 5, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka