Tuntiopettaja, käsityö, Pohjoiskehän koulu - Rauman kaupunki

Haemme päätoimista tuntiopettajaa virkasuhteiseen tehtävään määräaikaisesti ajalle 1.8.2021-31.7.2022, ensisijaisesti Pohjoiskehän kouluun.

Opetettavat aineet ovat käsityön kovat ja pehmeät materiaalit. Opetusmäärä on 18 vvh. Opettaja toimii yhteisopettajana käsityöpalkissa tuoden teamiin tietotaitoa varsinkin kovien materiaalien opetukseen. Opettajalta edellytetään käsityön kovien ja pehmeiden materiaalien koulutusta ja opetuksen hyvää tuntemusta ja kokemusta sekä hyviä team-työskentelytaitoja. Työkokemus yhteisopettajuudesta sekä enemmän tukea tarvitsevien oppilaiden opettamisesta katsotaan eduksi.

Pohjoiskehän koulu on n. 550 oppilaalle suunniteltu alakoulu Rauman pohjoispuolella. Koulu otettiin käyttöön lukuvuoden 2019-2020 alussa. Toisena toimintavuotena lv 2020-2021 koulussa on oppilaita yhteensä n. 470. Koulussa opiskelee oppilaita ensimmäisestä kuudenteen luokkaan. Yleisopetuksen 17 luokan lisäksi koulussa opiskelee 15 erityisopetusryhmää samoissa kortteleissa yleisopetuksen kanssa. Kortteleita on kaikkiaan kolme (1-2-, 3-4- ja 5-6 -luokat) ja jokaisen korttelin luokat sijoittuvat keskustorin ympärille. Oppimisympäristöt ovat avattavat ja muuntojoustavat. Samoin luokkatilojen kalustamisessa on huomioitu tilojen muunneltavuus.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävissä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Ovtes:n mukaisesti.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävät ovat kaupunkikohtaisia ja ne saattavat vielä tulla hoidettaviksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/koulut/pohjoiskehän-koulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Pohjoiskehän koulun hallinnollinen rehtori Jukka Raiskinmäki, puh. 044 431 4231, jukka.raiskinmaki@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma. Kuoreen tulee merkitä; "Määräaikainen tuntiopettaja, käsityö, Pohjoiskehän koulu, RAU-25-156-21".
Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Peruskoulut, Pohjoiskehän koulu

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Pohjoiskehä 14, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat