Tuntiopettaja, Kourujärven koulu - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee päätoimista tuntiopettajaa virkasuhteiseen tehtävään määräaikaisesti ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021, ensisijaisena sijoituspaikkana Kourujärven koulu, opetusta vuosiluokilla 1-6.

Tuntiopettajan tehtävän hoitamiseen liittyy valtaosa koulun 3.-6.-luokkien musiikin opetuksesta, koulun tilaisuuksien musiikkiesitysten ja säestysten hoito sekä koulusoitinten huolto ja korjaus.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Ovtes:n mukaisesti.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/koulut/kourujarvi

Tutustu työnantajaan

Kourujärven koulun rehtori Jaakko Yli-Kovanen, puh. 044 793 3472, jaakko.yli-kovanen@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Kourujärven koulu, Karpalotie 3, 26660 Rauma, kuoreen merkintä; "Tuntiopettaja, määräaikainen, Kourujärven koulu, RAU-25-39-20". Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Peruskoulut, Kourujärven koulu
Osoite: Karpalotie 3, 26660 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka