Tuntiopettaja, li, ks, tvt - Rauman kaupunki

Tuntiopettajan tehtävän hakuaikaa jatketaan.

Haemme päätoimista tuntiopettajaa virkasuhteiseen määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.2021-31.7.2022, ensisijaisesti Hj. Nortamon peruskouluun. Opetettavat aineet ovat liikunta, käsityö (valinnainen tekninen käsityö), tieto- ja viestintätekniikka sekä mahdollisesti muita peruskoulussa opetettavia oppiaineita.

Hj. Nortamon peruskoulussa annetaan opetusta luokilla 7-9. Lukuvuonna 2020-2021 Hj. Nortamon peruskoulussa opiskelee noin 500 oppilasta.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/koulut/uotilanrinne

Tutustu työnantajaan

Hj. Nortamon peruskoulun rehtori Tanja Nurmi, puh. 044 793 3410, tanja.nurmi@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Hj. Nortamon peruskoulu, Nortamonkatu 29, 26100 Rauma, kuoreen merkintä; "Tuntiopettaja, li, ks, tvt, Hj. Nortamon peruskoulu, RAU-25-39-21". Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Opetus ja nuoriso, Peruskoulut, Hj. Nortamon peruskoulu
Osoite: Nortamonkatu 29, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Sinulle suositellut työpaikat