Tuntiopettaja (opinto-ohjaus) Kuusankosken lukio - Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksessa on haettavana:

Lukion tuntiopettaja
Opettava aine opinto-ohjaus

Viran ensimmäinen sijoituspaikka: Kuusankosken lukio

Palvelussuhde on määräaikainen ja osa-aikainen ajalle 10.8.2020 - 6.6.2021.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Valittavalta toivotaan lukiokokemusta, innostunutta ja yhteistyökykyistä kehittämishalua.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Riitta Mutru, rehtori
puh. 020 615 7206, riitta.mutru(at)kouvola.fi
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.

Kasvatus ja opetus Kuusankosken lukio
Osoite: Valtakatu 46, 45700 Kuusankoski

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä noin 82 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!

Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.

Kuusankosken lukio

Tietoja ja taitoja. Paikallisuutta, kansallisuutta ja kansainvälisyyttä. Monia kieliä, reilusti luonnontieteitä. Taidetta ja liikuntaa. Logistiikkaa.

Kuusankosken lukio on yksi neljästä päivälukiosta ja toinen lukio, joka jatkaa 1.8.2021 lukioverkon tiivistämisen jälkeen. Lukiossa on 144 aloituspaikkaa. Kuusankosken lukio on mukana LUKE-verkostossa ja ”Liikkuva opiskelu” –hankkeessa. Kuusankosken lukion viihtyisissä ja peruskorjatuissa tiloissa työskentelee lähes 360 opiskelijaa ja 33 opettajaa sekä 8 muuhun henkilökuntaan kuuluvaa ammattilaista. Opiskelijakunnan ahkera työskentely on näkynyt lukuisina arjen työtä ilahduttavina tempauksina ja juhlien järjestelyinä.