Tuntiopettaja, päätoiminen (matematiikka) - Lohjan kaupunki

Tuntiopettaja, päätoiminen (matematiikka) - Lohjan kaupunki

Haemme Mäntynummen yhtenäiskouluun (luokat 7-9) matematiikan tuntiopettajaa määräajalle 6.8.2019-13.2.2020.
Arvostamme hyviä ja ajanmukaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja ja monipuolista pedagogista osaamista ja vuorovaikutustaitoja. Oppitunteja on myös fysiikasta ja kemiasta.

Koulumme toimintakulttuurissa painottuvat ratkaisukeskeisyys, kehittämismyönteisyys sekä yhdessä tekeminen. Matematiikan tuntiopettajalta edellytetään valmiuksia hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa ja odotetaan työskentelevän tiiviissä yhteistyössä henkilökunnan ja oppilaiden kanssa. Arvostamme ryhmänohjaus -ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja kokemusta erilaisten lasten kanssa työskentelystä. Kaikilla 7-9. luokan oppilaillamme on käytössä tietokoneet.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986). Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Palkka ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan koeaikaa, joka on puolet työsuhteen kestosta. Tehtäviin valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä Lohjan kaupungin työterveyshuollon todistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) mukainen rikostaustaote.

Lohjan kaupunki on savuton työnantaja.

Lisätietoja

http://www.lohja.fi

Hannu Makkonen puh. 044 374 0156
Päivi Tuomi, puh. 040 833 2121
Pyydämme jättämään ensisijaisesti sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä. Voit myös toimittaa kirjallisen hakemuksen 27.5.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lohjan kaupunki/Lohja rekry, PL 71, 08101 Lohja. Kuoreen tunnus LOH-09-124-19.
Kirjallisia hakemuksia ei palauteta.

Lohjan kaupunki, Hyvinvointi, Mäntynummen yhtenäiskoulu
Osoite: Lohja

Lohja on turvallinen järvikaupunki läntisellä Uudellamaalla, lähellä suurkaupungin sykettä. Tapahtumarikas Lohja sijaitsee keskeisellä paikalla eteläistä Suomea, noin puolen tunnin päässä pääkaupunkiseudusta.
Viihtyisät asuinympäristöt, monipuolinen kulttuuri, korkeatasoinen osaaminen ja kilpailukykyinen elinkeinoelämä luovat edellytykset asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnille.
Lohjan väkiluku on noin 48 000 asukasta ja kaupungin palveluksessa työskentelee yli 3 000 työntekijää.

Tutustu työnantajaan