Tuntiopettaja (päätoiminen), metsäala - Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Gradia Jämsä hakee toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen kahta (2) päätoimista tuntiopettajaa metsäalalle, joiden työtehtäviin kuuluvat metsäalan koneellisen puunkorjuun ja metsäkonetekniikan tutkinnonosien monipuoliset opetustehtävät sekä niihin liittyvät kehittämis- ja hallintotehtävät. Lisäksi työtehtäviin kuuluvat työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjaus sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien (hoks) ohjaaminen.

Odotamme tehtävään valittavalta hyviä yksilö- ja ryhmänohjauksen taitoja sekä vuorovaikutus-, tiimi- ja työyhteisötaitoja, vahvaa opetusteknologian ja verkkopedagogiikan osaamista ja valmiutta työn kehittämiseen. Arvostamme myös toisen asteen koulutuksen opetuskokemusta sekä edellytämme sitoutumista yhteistoiminnalliseen opetukseen ja tiimimäisen oppimisen pedagogiikkaan.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista (986/1998) 13 §:n mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Kelpoisuus koostuu soveltuvasta korkeakoulututkinnosta, vähintään kolmen vuoden opetussisältöä vastaavasta alan käytännön työkokemuksesta ja opettajan pedagogisista opinnoista / tai koneellisen puunkorjuun opetussisältöä vastaavaksi ylimmäksi soveltuvaksi ja siten kelpoisuuden tuottavaksi koulutukseksi katsotaan puunkorjuun erikoisammattitutkinto. Lisäksi edellytetään koneellisen puunkorjuun käytännön työkokemusta vähintään viisi vuotta sekä opettajan pedagogiset opinnot. Kelpoisuusehtojen muutoin täyttyessä on kuitenkin mahdollista tulla valituksi myös ehdollisesti siten, että sitoutuu suorittamaan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot työn ohessa kolmen vuoden kuluessa tehtävässä aloittamisesta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES C Liite 1 vuosityöaika). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Valitun tulee palvelussuhteen alkaessa 30 päivän sisällä toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

https://www.gradia.fi/
https://www.gradia.fi/gradia/gradia-jamsa

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Koulutuspäällikkö Jarmo Nikkanen
Puh. 040 341 4416
jarmo.nikkanen@gradia.fi

Lisätietoja

Gradia Jämsä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia uudistaa oppimista ja työelämää. Luomme kaikenikäisille opiskelijoille ja yritysasiakkaille mahdollisuuksia oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Gradiaan kuuluvat ammatilliset oppilaitokset: Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä, Gradia-lukiot: Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio, sekä Gradian sisäiset palvelut, Gradia-kiinteistöt ja Gradia-ravintolat. Gradia Jyväskylä järjestää myös perusopetusta ja taiteen perusopetusta. Gradiassa on opiskelijoita 21 000 ja henkilöstöä 1100. Liikevaihto vuonna 2020 oli 101 miljoonaa euroa. Konserniin kuuluu myös Gradia-koulutuspalvelut Oy.


Osoite: Metsäoppilaitoksentie 14, 42300 Jämsänkoski

Sinulle suositellut työpaikat