Tuntiopettaja, päätoiminen - Rauman kaupunki

Haemme päätoimista tuntiopettajaa virkasuhteiseen tehtävään määräaikaisesti ajalle 1.8.2021-31.7.2022 Nanun kouluun.

Tehtävään kuuluu luokanopettajan tehtävien lisäksi musiikin opetus yläkoululuokissa.

Nanun koulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa toimivat luokat 1 - 9. Lukuvuonna 20-21 luokkia on 29, joista pienryhmiä on yhdeksän ja valmistavan opetuksen luokkia maahanmuuttajataustaisille oppilaille on kaksi. Oppilaita koulussa on noin 380 ja opettajia, koulunkäyntiohjaajia ja muuta henkilökuntaa noin 60. Nanun koulu toimii väistötiloissa, jotka sijaitsevat Nanun koulutalon välittömässä läheisyydessä.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Ovtes:n mukaisesti.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/koulut/nanu

Tutustu työnantajaan

Nanun koulun rehtori Teija Warro, puh. 044 793 3463, teija.warro@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Nanun koulu, Nummenvahe 8, 26100 Rauma. Kuoreen tulee merkitä; "Tuntiopettaja, Nanun koulu, RAU-25-18-21". Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Opetus ja nuoriso, Perusopetus, Nanun yhtenäinen peruskoulu
Osoite: Nummenvahe 5, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.