Tuntiopettaja (päätoiminen), sähköala - Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Haemme Gradia Jyväskylän sähkö- ja automaatioalalle päätoimista tuntiopettajaa, jonka erityisvahvuutena on teollisuuden saattolämmitykset sekä kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennukset. Opetettavia aiheita ovat tämän lisäksi muun muassa sähkötekniikka, lämmityslaiteasennukset, sähkö- ja urakointityön kustannuslaskenta ja sunnittelu.

Opetustehtävä sisältää lähi- ja verkko-opetuksen lisäksi ryhmänohjausta, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamista, näyttöjen arviointia sekä opetuksen/koulutusten suunnittelua ja kehittämistä. Opetuksen pääkohderyhmänä on tutkintotavoitteisessa koulutuksessa olevat nuoret ja aikuiset opiskelijat, perustutkinto-, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksissa sekä maksullisessa palvelutoiminnassa.

Edellytämme hakijalta:
- Sähköpätevyys 2 todistuksen
- vahvaa käytännön kokemusta kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennustehtävistä ja teollisuuden saattolämmityksistä
- hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
- joustavuutta muutostilanteissa ja halua uusien asioiden oppimiseen
- sitoutumista opetusteknologian ja verkkopedagogiikan kehittämiseen.

Arvostamme toisen asteen koulutuksen opetuskokemusta sekä nuorille että aikuisille. Arvostamme myös Jyväskylän seutukunnan sähköalan yritysten tuntemista ja vahvaa näkemystä työelämälähtöisen koulutuksen kehittämiseksi.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on asetuksen (986/1998) 13 §:n mukainen kelpoisuus. Koulutuksen järjestäjä edellyttää tehtävässä erityisen vahvaa käytännön ammattitaitoa, joten kelpoiseksi henkilöksi katsotaan yleisen kelpoisuusasetuksen lisäksi myös hakija, joka on suorittanut sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon (sähköasennusmestari) ja jolla on vähintään viisi vuotta alakohtaista työkokemusta.

Kelpoisuusehtojen muutoin täyttyessä on kuitenkin mahdollista tulla valituksi myös ehdollisesti siten, että sitoutuu suorittamaan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot työn ohessa kolmen vuoden kuluessa tehtävässä aloittamisesta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES osio C). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Valitun tulee palvelussuhteen alkaessa 30 päivän sisällä toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tehtävää hakeneiden joukosta voidaan täyttää myös lukuvuonna 2021 - 2022 mahdollisesti tarvittavia määräaikaisia sijaisuuksia. Hakijoita pyydetäänkin hakemuksessaan ilmoittamaan, ovatko he vakinaisen tehtävän lisäksi kiinnostuneita myös mahdollisista määräaikaisista tehtävistä.

Haastattelut to 27.5.2021. Haastatteluun kuuluu opetusnäytteen antaminen. Haastattelu ja opetusnäytteen antaminen tapahtuvat verkon välityksellä.

Lisätietoja

https://www.gradia.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Jaana Virtanen, koulutuspäällikkö, sähkö ja ict
jaana.virtanen@gradia.fi, puh. 040 341 4484

Lisätietoja

Gradia Jyväskylä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia uudistaa oppimista ja työelämää. Luomme kaikenikäisille opiskelijoille ja yritysasiakkaille mahdollisuuksia oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Gradiaan kuuluvat ammatilliset oppilaitokset: Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä, Gradia-lukiot: Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio, sekä Gradian sisäiset palvelut, Gradia-kiinteistöt ja Gradia-ravintolat. Gradia Jyväskylä järjestää myös perusopetusta ja taiteen perusopetusta. Gradiassa on opiskelijoita 21 000 ja henkilöstöä 1100. Liikevaihto vuonna 2020 oli 101 miljoonaa euroa. Konserniin kuuluu myös Gradia-koulutuspalvelut Oy.


Osoite: Viitaniementie 1, 40720 Jyväskylä

Sinulle suositellut työpaikat