Tuntiopettaja (päätoiminen) sähköala - Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Gradia Jämsä hakee sähköalan päätoimista tuntiopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Työtehtäviin kuuluvat sähköalan opetus- ja ohjaustehtävät sekä niihin liittyvät kehittämis- ja hallintotehtävät.

Tehtävän hoitamisen vaatimuksena on:
- sähköasennusten tekninen osaaminen,
- kiinteistöautomaation osaaminen,
- tietoliikennetekniikan osaaminen ja
- yleiskaapeloinnin osaaminen.
- Teollisuusautomaation osaaminen katsotaan eduksi.
- Kylmälaitekokemus ja alan osaaminen katsotaan eduksi.

Edellytämme sähköalan työkokemusta min. 3 vuotta tutkinnon jälkeen ja katsomme eduksi sähkötyönjohtajan pätevyyden (sähköpätevyys 1 tai 2).

Lisäksi edellytämme:
- Hyviä vuorovaikutus-, tiimi- ja yhteistyötaitoja.
- Opetusteknologian ja verkkopedagogiikan vahvaa osaamista.
- Sitoutumista yhteistoiminnallisen ja tiimimäisen oppimisen pedagogiikkaan.
- Halua kehittää oppimisympäristöä ja -menetelmiä.

Haastattelut järjestetään viikolla 45 (11.11. - 12.11.2021). Haastattelutilanne sisältää käytännön työnäytetehtävän.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista (986/1998) 13 §:n mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Kelpoisuus koostuu soveltuvasta korkeakoulututkinnosta, vähintään kolmen vuoden opetussisältöä vastaavasta alan käytännön työkokemuksesta ja opettajan pedagogisista opinnoista. Kelpoisuusehtojen muutoin täyttyessä on kuitenkin mahdollista tulla valituksi myös ehdollisesti siten, että sitoutuu suorittamaan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot työn ohessa kolmen vuoden kuluessa tehtävässä aloittamisesta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES C Liite 1 vuosityöaika). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Valitun tulee palvelussuhteen alkaessa 30 päivän sisällä toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

https://www.gradia.fi
https://www.gradia.fi/gradia-jamsa

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Koulutuspäällikkö Seppo Savo
Puh. 040 341 4455
seppo.savo@gradia.fi

Lisätietoja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Gradia Jämsä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia uudistaa oppimista ja työelämää. Luomme kaikenikäisille opiskelijoille ja yritysasiakkaille mahdollisuuksia oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Gradiaan kuuluvat ammatilliset oppilaitokset: Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä, Gradia-lukiot: Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio, sekä Gradian sisäiset palvelut, Gradia-kiinteistöt ja Gradia-ravintolat. Gradia Jyväskylä järjestää myös perusopetusta ja taiteen perusopetusta. Gradiassa on opiskelijoita 21 000 ja henkilöstöä 1100. Liikevaihto vuonna 2020 oli 101 miljoonaa euroa. Konserniin kuuluu myös Gradia-koulutuspalvelut Oy.


Osoite: Koulutie 19, 42300 Jämsänkoski

Sinulle suositellut työpaikat