Tuntiopettaja, Pohjoiskehän koulu - Rauman kaupunki

Tuntiopettaja, Pohjoiskehän koulu - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee tuntiopettajaa virkasuhteiseen määräaikaiseen sijaisuustehtävään ajalle 17.10.2019 - 31.5.2020, ensisijaisena sijoituspaikkana Pohjoiskehän koulu. Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa tulla vielä hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Pohjoiskehän koulu on 1.8.2019 toimintansa aloittanut alakoulu (luokat 1-6) Rauman pohjoispuolella, n. 3 km keskustasta. Ensimmäisenä toimintavuonna koulussa toimii 16 yleisopetusluokkaa ja 13 pienluokkaa. Tuntiopettaja tulee työskentelemään 2. luokan luokanopettajana. Arvostamme kiinnostusta yhteisopettajuudesta ja liikunnasta.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen tulee liittää jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi

Tutustu työnantajaan

Pohjoiskehän koulun hallinnollinen rehtori Jukka Raiskinmäki, puh. 044 431 4231, jukka.raiskinmaki@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma. Kuoreen tulee merkitä; "Määräaikainen tuntiopettaja, Pohjoiskehän koulu, RAU-25-156-19". Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Peruskoulut, Pohjoiskehän koulu
Osoite: Pohjoiskehä 14, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.