Tuntiopettaja (pt) metsäkone- ja ajoneuvotekniikka - Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Gradia Jämsä hakee metsäalan ja ajoneuvoalan ammattitutkintojen tekniikan opetukseen päätoimista tuntiopettajaa (ammatilliset aineet) toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Työtehtäviin kuuluvat metsäalan ammattitutkinnon metsäkoneasennuksen ja ajoneuvoalan ammattitutkinnon korjaamopalvelun osaamisalan metsä- ja työkonetekniikan monipuoliset opetustehtävät sekä niihin liittyvät kehittämis- ja hallintotehtävät. Lisäksi työtehtäviin kuuluvat työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjaus sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien (hoks) ohjaaminen.

Tehtävään valittavalta edellytämme hyviä vuorovaikutus-, tiimi- ja työyhteisötaitoja, vankkaa työkokemusta ja osaamista metsä-/työkoneiden hydrauliikasta, tehonsiirrosta ja koneiden ohjausjärjestelmistä. Lisäksi edellytämme tietoteknistä ja verkkopedagogiikan osaamista, kokemusta opetusteknologian käytöstä sekä valmiutta työn kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista (986/1998) 13 §:n mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Kelpoisuus koostuu soveltuvasta korkeakoulututkinnosta, vähintään kolmen vuoden opetussisältöä vastaavasta alan käytännön työkokemuksesta ja opettajan pedagogisista opinnoista / tai opetussisältöä vastaavaksi soveltuvaksi ja siten kelpoisuuden tuottavaksi koulutukseksi katsotaan Metsäalan erikoisammattitutkinto ja Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto tai näitä vastaavat aiemmat erikoisammattitutkinnot (13 §:n soveltuvasta korkeakoulututkinnosta poikkeaminen: koulutuksen järjestäjän päättämä opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa). Kelpoisuusvaatimuksena on lisäksi opettajan pedagogiset opinnot ja vähintään 5 vuoden työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavista käytännön työtehtävistä. Kelpoisuusehtojen muutoin täyttyessä on kuitenkin mahdollista tulla valituksi myös ehdollisesti siten, että sitoutuu suorittamaan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot työn ohessa kolmen vuoden kuluessa tehtävässä aloittamisesta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES C Liite 1 vuosityöaika). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Valitun tulee palvelussuhteen alkaessa 30 päivän sisällä toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

https://www.gradia.fi/
https://www.gradia.fi/gradia/gradia-jamsa

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Koulutuspäällikkö Jarmo Nikkanen
Puh. 040 341 4416
jarmo.nikkanen@gradia.fi

Lisätietoja

Gradia Jämsä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia uudistaa oppimista ja työelämää. Luomme kaikenikäisille opiskelijoille ja yritysasiakkaille mahdollisuuksia oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Gradiaan kuuluvat ammatilliset oppilaitokset: Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä, Gradia-lukiot: Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio, sekä Gradian sisäiset palvelut, Gradia-kiinteistöt ja Gradia-ravintolat. Gradia Jyväskylä järjestää myös perusopetusta ja taiteen perusopetusta. Gradiassa on opiskelijoita 21 000 ja henkilöstöä 1100. Liikevaihto vuonna 2020 oli 101 miljoonaa euroa. Konserniin kuuluu myös Gradia-koulutuspalvelut Oy.


Osoite: Metsäoppilaitoksentie 14, 42300 Jämsänkoski

Sinulle suositellut työpaikat