Tuntiopettaja, S2 - Rauman kaupunki

Tuntiopettaja, S2 - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sivistystoimialan määräaikaisen tuntiopettajan, opetusaineena suomi toisena kielenä (S2), hakuaikaa jatketaan. Aiemmin hakeneet otetaan huomioon.

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee tuntiopettajaa virkasuhteiseen tehtävään, opetettavana aineena suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2), ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020. Tehtävä sisältää suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -aineen opetusta maahanmuuttajataustaisille oppilaille Rauman peruskouluissa. Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry).

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedonsaannista rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi

Raumanmeren peruskoulun rehtori Jarmo Lehtonen, puh. 044 793 4454, jarmo.lehtonen@rauma.fi tai opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto, puh. 044 793 3231, hanna.viljanen-lehto@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Raumanmeren peruskoulu, Pyynpäänkatu 27, 26100 Rauma, kuoreen tulee merkitä; "Tuntiopettaja, S2". Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Peruskoulut, Raumanmeren peruskoulu
Osoite: Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan