Skip to main content
test
Tuntiopettaja - Turun kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Turun ammatti-instituutti on elämää ymmärtävä oppilaitos. Me tarjoamme koulutusta ja osaamista, jotta opiskelijamme saavat oikean ammatin ja loistavat valmiudet siirtyä työelämään omaa polkuaan seuraten - tarkoittaapa se sitten oppisopimusta, yo-tutkintoa, ammattitaitokilpailuja, yrittäjävalmennusta tai kansainvälisiä urasuunnitelmia. Tarjoamme myös lyhytkoulutuksia ja täydentäviä koulutuksia aivan jokaiselle. Valmistu kaikkeen. Varaudu parhaimpaan.
Opettaja, ammatillinen huippuosaaja, tule meille töihin.

Haemme yhteisten tutkinnon osien tuntiopettajaa päätoimiseen virkasuhteeseen 1.3.2023 alkaen toistaiseksi.

Tuntiopettaja toimii opinnollistetuissa tutor sekä opiskelijakunta valmennuksissa ja toiminnassa. Tuntiopettaja toimii tiiviissä yhteistyössä kahden opiskelijatoiminnan koordinaattorin kanssa valmennusten ja toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tuntiopettaja vastaa erityisesti näiden pedagogisista dokumenteista sekä opiskelijoiden arvioinnista. Lisäksi tuntiopettaja tulee toimimaan tutor toiminnassa koordinaattorina, yhteistyössä opinto-ohjaajien ja koulutusyksiköiden kanssa. Opinnot ovat osa yhteisiä tutkinnon osia (yhteiskunta- ja työelämäosaaminen).

Toivomme valittavalta tuntiopettajalta kokemusta tutor ja opiskelijakunta toiminnasta.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan. luku 5, 14 §, momentin 2 mukainen.

Palkkaus- ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio C:n mukaisesti.

Työaika vaihtelee 800-1700 tunnin välillä suunnitteluvuosittain.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä esitettävä itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Virkasuhteessa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.turkuai.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Päivi Lehtinen, paivi.lehtinen@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä: Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden hallinto, PL 355, 20101 Turku

Lisätietoja

Turun kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, Turun ammatti-instituutti

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurimpia työllistäjiä, jolla on yli 6 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Ruiskatu 8, 20720 Turku

Sinulle suositellut työpaikat