TUOTANTO-AD (27.5.19) - Joensuun kaupunki

TUOTANTO-AD (27.5.19) - Joensuun kaupunki

Joensuun kaupunki yhdistää viestintä- ja tapahtumapalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi, joka vastaa jatkossa kaupungin viestinnästä, markkinoinnista, matkailusta ja tapahtumien edistämisestä. Toiminnassa yhdistyvät kaupungin viestinnän toteutus ja kehittäminen sekä Joensuun kaupungin vetovoiman kehittäminen markkinoinnin ja matkailun avulla. Osana viestintä- ja tapahtumapalveluita ovat myös kaupungin alueella järjestettävien tapahtumien avustaminen, kumppanuuksien edistäminen, lupavalmistelu, tapahtumamarkkinointi ja muut tapahtumakenttää edistävät toimet.
Joensuun kaupungin viestintä- ja tapahtumapalveluiden tiimiin haetaan viestintäprojektien suunnitteluun ja koordinaatioon kykenevää
TUOTANTO-AD:TÄ,
jolta onnistuvat myös monipuoliset visuaalisen suunnittelun tehtävät. Tuotanto-AD vastaa Joensuun kaupungin graafisten tuotteiden suunnittelusta ja taitosta.

Tuotanto-AD:n tehtäviin kuuluvat muun muassa:
•Viestintä- ja markkinointikampanjoiden suunnittelu ja toteutus
•Visuaalisten aineistojen suunnittelu, taitto ja valmistaminen
•Kaupungin visuaalisen näkyvyyden kehittäminen
•Muut mahdolliset työnantajan määräämät tehtävät

Hakijalta edellytetään:
•näyttöjä onnistuneista viestinnän ja markkinoinnin graafisista tuotannoista
•kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmien hallintaa
•näyttöjä viestintäkampanjoiden suunnittelusta ja koordinaatiosta
•sosiaalisen median kanavien hallintaa
•kykyä itsenäiseen työskentelyyn tavoitteellisesti ja tuloksellisesti
•hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja
•hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja
•vähintään englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa

Arvostamme:
•hyviä verkostoja ja kokonaisuuden hahmottamiskykyä
•digitaalisen markkinoinnin osaamista
•valo- ja videokuvaustaitoja
•kykyä työskennellä osana tiimiä ja verkostomaisessa toimintaympäristössä
•paineensietokykyä ja joustavuutta
•Sellaisia erikoisninjataitoja, joita emme vielä osaa edes aavistaa

Tuotanto-AD:n työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja työ alkaa sopimuksen mukaan, mielellään viimeistään elokuussa 2019.
Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTE:sin mukaisesti.
Sinun tulee palauttaa ennakkotehtävä työhakemuksen yhteydessä, ennakkotehtävä löytyy täältä
Hakijaa pyydetään esittämään ennakkotehtävän lisäksi työhakemuksen yhteydessä palkkatoive, ansioluettelo ja portfolio tehdyistä töistä.
Esittele portfoliossasi mielestäsi hakemaasi tehtävää parhaiten tukevia aikaisempia töitäsi. Kerro lyhyesti työn toimeksianto, kenelle ja milloin työ on tehty ja mikä oli oma roolisi kokonaisuudessa.
Portfolio saa olla maksimissaan neljän A4-sivun pituinen. Portfolioon voi liittää linkkejä muihin materiaaleihin tai verkkosivuille. Portfolio liitetään hakemukseen PDF-tiedostona.
Hakuaika tehtävään päättyy maanantaina 27.5. klo 15.00.
Haastattelut järjestetään 3.-4.6.
Haastatteluihin päässeille ilmoitetaan asiasta perjantaihin 31.5. mennessä.
Tehtävää haetaan sähköisesti Joensuun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: http://www.joensuu.fi/rekrytointi, josta löytyy myös täydellinen hakuilmoitus ja sähköinen hakemuslomake.
Lisätietoa työtehtävästä:
Tapahtumapäällikkö Markku Pyykkönen, puh 050 340 5826, markku.pyykkonen@joensuu.fi

Joensuu on yli 76 000 asukkaan vetovoimainen ja rohkeasti uudistuva kaupunki.

Tutustu työnantajaan