Tuotantopäällikkö - Lappeenrannan kaupunki

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kadut ja ympäristö vastuualue hakee tuotantopäällikköä monipuolisiin työtehtäviin toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen.

Tuotantopäällikkö vastaa kadut ja ympäristö vastuualueen suunnittelu ja rakennuttaminen palveluyksiköstä. Palveluyksikköön kuuluu tällä hetkellä suunnittelun ja rakennuttamisen toimintayksiköt.

Tuotantopäällikön tehtäviin kuuluu toiminnan johtaminen, yhdyskuntatekniikan suunnittelun ja rakennuttamisen ohjaaminen, sisäinen ja ulkoinen sidosryhmäyhteistyö sekä sopimuksien valmistelu. Hän vastaa edellä mainittujen asioiden taloudesta ja toiminnan kehittämisestä sekä yhteensovittamisesta. Tärkeänä osana tehtävää on päätöksentekoon asioiden valmistelu sekä päätöksenteko.

Tehtäviin kuuluu myös infrarakentamiseen liittyvien hankintojen ohjaaminen sekä turvallisuuskoordinaattorina toimiminen. Lisäksi tehtävänä on osallistua erilaisiin liikennejärjestelmään liittyviin hankkeisiin. Olennainen osa tehtävää on esimiestehtävät ja toiminnan kehittäminen sekä erilaiset hankkeet.

Kelpoisuusvaatimuksena tuotantopäällikön virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto (esimerkiksi insinööri) sekä käytännössä osoitettu perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin yhdyskuntatekniikassa.

Ammattitaidon lisäksi arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, esimieskokemusta, oma-aloitteisuutta ja valmiutta suorittaa itsenäisiä ratkaisuja sekä kokemusta kunnallisesta päätöksenteosta ja julkisista hankinnoista. Lisäksi toivomme rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin pätevyyttä. Tehtävä edellyttää perus it-järjestelmien hallintaa.

Palkkaus on teknisten sopimuksen mukainen.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virka tulee ottaa vastaan 1.1.2021. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Hakemukset tulee tehdä sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä kirjalliset kopiot Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Kuoreen merkintä: Tuotantopäällikkö.

Hakuaika päättyy keskiviikkona 12.10.2020 kello 12.00. Haastateltaville lähetetään kutsu haastatteluun hakuajan päätyttyä.

Lisätietoja

http://www.lappeenranta.fi

Tutustu työnantajaan

Kaupungininsinööri Olli Hirvonen, puh 040 670 1566

Kadut ja ympäristö
Osoite: Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

Lappeenrannan kaupungin organisaatiossa työskennellään ketterästi ja asiakaslähtöisesti yli hallinnollisten rajojen.

Asiakokonaisuuksiin keskittyvät konsernihallinnon tiimit tuottavat palveluja toimialoille, joiden keskinäisellä yhteistyöllä edistetään asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja seudullista elinvoimaisuutta.

Yhteistyö LUT-yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa on keskeistä kaikilla toimialoilla varhaiskasvatuksesta yrityspalveluihin asti. Suomen ilmastopääkaupungissa suunnannäyttäjänä on kestävä kehitys.

Kaupungin keveä ja joustava organisaatiorakenne on luotu tulevaisuuden kaupungille, joka on valmiina työskentelemään elinvoimaisena ja ketteränä maakuntakeskuksena 2030-luvulle yltävän strategiansa mukaisesti.

Kaupungin organisaatio jakautuu konsernipalveluihin, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaan sekä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaan. Kaupunkikonserniin kuuluu lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Kaikkiaan organisaatiossa työskentelee noin 2200 osaajaa.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala

Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala on täynnä rohkeaa ja aikaansaavaa osaamista.

Kaupungin kahdesta toimialasta elinvoima ja kaupunkikehitys luo edellytyksiä työpaikkojen ja asukkaiden määrän kasvulle. Merkityksellinen ja puhdas ympäristö, tehokas kaupunkirakenne, toimiva infra sekä yritysten kasvu ovat toimialan tavoitteita.

250 työntekijän voimin huolehdimme kaupunkisuunnittelusta, kaduista ja ympäristöstä, maaomaisuudesta, yrityspalveluista ja rakennusvalvonnasta. Kuntarajojen yli meillä työskentelee Etelä-Karjalan maaseututoimi ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.

Lappeenranta on savuton työpaikka.