Turvallisuuspäällikkö virka, turvallisuustoimisto - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Turvallisuustoimiston tehtävänä on huolehtia Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kokonaisturvallisuudesta. Turvallisuustoimiston keskeisiä osa-alueita ovat henkilöstöturvallisuus, henkilö- ja toimitilaturvallisuus sekä omaisuuden turvaaminen. Turvallisuustoimisto ohjaa valmiussuunnittelua, riskienhallintaa sekä turvallisuuteen liittyvää koulutusta sekä vastaa vartiointipalveluiden asiakkuuden johtamisesta. Osana turvallisuustoimistoa toimii rekisteröintipiste- ja neuvontapalvelut sekä potilaskoti. Turvallisuustoimisto on osa henkilöstöpalveluiden vastuualuetta, turvallisuuspäällikkö toimii turvallisuustoimiston vastuuyksikköpäällikkönä.

Turvallisuuspäällikön tehtävänä on vastata osaltaan henkilö- ja toimitilaturvallisuuden sekä omaisuuden turvaamiseen kehittämisestä ja koordinoinnista, ohjata sairaanhoitopiirin ja erityisvastuualueen valmiussuunnittelua, vastata viranomaisyhteistyöstä, toimia toisena työnantajan nimeämänä työsuojelupäällikkönä erikseen nimetyillä työsuojelun vastuualueilla sekä vastata osaltaan riskienhallinnan kehittämisestä.

Arvostamme hyviä kirjallisia ja tietoteknisiä taitoja, paineensietokykyä, kokemusta laajojen kokonaisuuksien yhtäaikaisesta hallinnasta, kokemusta esimiestehtävistä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena turvallisuuspäällikön virkaan on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta terveydenhuollon ja turvallisuuden toimialalta.

Tehtävään valittavalle tullaan teettämään turvallisuusselvityslain mukainen turvallisuusselvitys, joka hyväksyttynä on edellytys virkamääräykselle.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, juha.jaaskelainen(at)ppshp.fi, p. 0400 688 270 ja johtajaylilääkäri Juha Korpelainen, juha.korpelainen(at)ppshp.fi, p. 0400 834 541.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Yhtymähallinto, Henkilöstöpalvelut, Turvallisuustoimisto
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.