Tutkija, Akustiikka - Turun ammattikorkeakoulu Oy

Turun AMK hakee tutkimustyöstä kiinnostunutta diplomi-insinööriä tai filosofian maisteria tutkijan määräaikaiseen työsuhteeseen, joka päättyy 31.12.2022.

Työtehtävät koostuvat psykoakustiikan tutkimuksista ja akustisista mittauksista. Psykoakustiikan tutkimukset tapahtuvat ammattikorkeakoulun Turku AMK:n uudelle Kupittaan kampukselle valmistuneissa laboratorioissa, joissa koehenkilöt arvioivat tutkittavien äänten ominaisuuksia. Tämän lisäksi työtehtäviin kuuluu erityyppisiä akustisia mittauksia laboratorio- ja kenttäolosuhteissa erityyppisten yritysasiakkaiden tarpeiden mukaan.

Tutkittavien äänten mittaus ja editointi edellyttävät signaalinkäsittelyn taitoja ja Matlabin hallintaa. Tehtävä edellyttää erinomaista suomen kielen kirjoitustaitoa.

Arvostamme kokemusta akustiikan ja signaalinkäsittelyn alalta, kokemusta tutkimus- tai konsulttityöstä ja vahvaa englannin kielen taitoa.

Tutkimukset liittyvät julkisrahoitteisiin soveltaviin tutkimusprojekteihin, joissa on mukana useita rahoittavia tahoja ja joihin sisältyy kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Tutkimuskysymykset liittyvät ääniolosuhteiden vaikutuksiin. Tutkimukset toteutetaan tieteellisin menetelmin ja tuloksia julkaistaan kansallisilla ja kansainvälisillä tieteellisillä foorumeilla. Palveluprojekteissa sisältö ja raportointi räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan.

Työtehtävät voivat erikseen sovittaessa sisältää opetusta avustavia ja tukevia tehtäviä. Työnteko tapahtuu tiiviissä yhteistyössä rakennetun ympäristön tutkimusryhmän muiden jäsenten kanssa. Ryhmällä on 25 vuoden kokemus akustiikan tieteellisestä tutkimuksesta ja yrityksille tarjottavista akustiikan asiantuntijapalveluista. Ryhmän käytössä on kolme laboratoriota, jotka sisältävät mm. kuunteluhuoneita, kaiuntahuoneita sekä kaiuttoman huoneen. Ryhmän käytössä on monipuoliset mittauslaitteistot ja ohjelmistot. Lue lisää tutkimusryhmän toiminnasta: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/tutkimusryhmat/rakennettu-ymparisto/

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lopullinen palkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja AVAINTES:n kokemuslisien mukaan.

Hakemuksen liitetiedostoksi on lisättävä kaksi PDF-liitettä:
- avoin hakemus (1-2 liuskaa), jossa kerrot meille esimerkein omasta MATLAB-osaamisestasi ja
- ansioluettelo, josta käy esiin suoritetut tutkinnot, työsuhteet (työnantaja, tehtävä, ajanjakso) sekä opinnäytetöiden ja tieteellisten
julkaisujen luettelo.

Haastatteluun kutsuttavien on lisäksi toimitettava tutkintotodistukset ja merkittävimmät työsuhdeansiot PDF-muodossa.

Turun ammattikorkeakoulu Oy, Tekniikka ja liiketoiminta -sektori, Kupittaan kampus, Turku

Lisätietoja

http://www.turkuamk.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätiedot: koulutus- ja tutkimuspäällikkö Esa Leinonen, p. 044 907 4590, tutkimusryhmän vetäjä Valtteri Hongisto, p. 040 585 1888.
Hakemuksen jättäminen: Jätä sähköinen hakemus kohdasta Hae työpaikkaa

Turun ammattikorkeakoulu Oy, Tekniikka ja liiketoiminta
Osoite: Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku

Turun AMK on 10 000 osaajan yhteisö, johon kuuluu opettajia, asiantuntijoita ja opiskelijoita – eri vaiheissa uraansa olevia ammattilaisia. Olemme tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. #ExcellenceInAction.