Tutkija, Ilmastointi ja lämpöolosuhteet - Turun ammattikorkeakoulu Oy

Turun AMK hakee tutkimustyöstä kiinnostunutta diplomi-insinööriä tai filosofian maisteria tutkijan työsuhteeseen.

Työtehtävät liittyvät rakennusten ilmastoinnin toimintaan ja lämpöolosuhteiden tutkimiseen. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti sairaala- ja toimistorakennusten ratkaisut. Tutkimukset tapahtuvat sekä Turkuun sijoittuvassa ilmastointilaboratoriossa että rakennuksissa.

Työtehtäviin kuuluvat
- mittaustilanteiden toteuttaminen laboratorioon
- ilmastoinnin, lämpöolosuhteiden ja ilmanlaadun mittaukset
- tulosten analysointi
- raportointi ja julkaiseminen yhdessä muiden tutkijoiden kanssa.

Käytössämme on monipuolinen ja korkeatasoinen mittauslaitteisto ja mallinnusohjelmistot (CFD).

Työtehtävä edellyttää
- soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tekniikan tai luonnontieteiden alalta
- erinomaista suomen kielen kirjoitustaitoa

Lisäksi arvostamme kokemusta mittaustekniikan, ilmastoinnin ja rakennusfysiikan aloilta, kokemusta tutkimus- tai konsulttityöstä ja vahvaa englannin kielen taitoa.

Ilmastointitutkimukset liittyvät julkisrahoitteisiin soveltaviin tutkimusprojekteihin, joissa on mukana useita rahoittavia tahoja ja joihin sisältyy kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Tutkimuskysymykset liittyvät sisäympäristön hallinnan ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen. Tutkimukset toteutetaan tieteellisin menetelmin ja tuloksia julkaistaan kansallisilla ja kansainvälisillä tieteellisillä foorumeilla. Palveluprojekteissa sisältö ja raportointi räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan.

Työnteko tapahtuu tiiviissä yhteistyössä rakennetun ympäristön tutkimusryhmän muiden jäsenten kanssa. Ryhmällä on 25 vuoden kokemus ilmastoinnin ja akustiikan tutkimuksesta. Ryhmässä tehdään myös tutkimusta em. tekijöiden psykologisista vaikutuksista sekä laboratoriossa että kentällä. Lue lisää tutkimusryhmän toiminnasta: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/tutkimusryhmat/rakennettu-ymparisto/.

Työtehtävät voivat erikseen sovittaessa sisältää opetusta avustavia ja tukevia tehtäviä.

Lopullinen palkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja AVAINTES:n kokemuslisien mukaan.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemuksen liitetiedostoksi on lisättävä PDF-muotoinen avoin hakemus (1-2 liuskaa) ja PDF-muotoinen ansioluettelo, josta käy esiin vähintään suoritetut tutkinnot, työsuhteet (työnantaja, tehtävä, ajanjakso) sekä opinnäytetöiden ja tieteellisten julkaisujen luettelo. Haastatteluun kutsuttavien on lisäksi toimitettava tutkintotodistukset ja merkittävimmät työsuhdeansiot PDF-muodossa.


Turun ammattikorkeakoulu Oy, Tekniikka ja liiketoiminta -sektori, Kupittaan kampus, Turku

Lisätietoja

http://www.turkuamk.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätiedot: koulutus- ja tutkimuspäällikkö Esa Leinonen, p. 044 907 4590, erikoistutkija Petri Kalliomäki, p. 043 824 7111, tutkimusryhmän vetäjä Valtteri Hongisto, p. 040 585 1888.
Hakemuksen jättäminen: Jätä sähköinen hakemus kohdasta Hae työpaikkaa

Turun ammattikorkeakoulu Oy, Tekniikka ja liiketoiminta
Osoite: Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku

Turun AMK on 10 000 osaajan yhteisö, johon kuuluu opettajia, asiantuntijoita ja opiskelijoita – eri vaiheissa uraansa olevia ammattilaisia. Olemme tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. #ExcellenceInAction.