Tutkija , Näyttelyt ja pedagogiikka - Turun kaupunki

Tutkija toimii Turun museokeskuksen Näyttelyt ja pedagogiikka -yksikössä, pääpainopistealueenaan Biologisen museon toiminta. Tutkija kehittää, tuottaa, organisoi ja toteuttaa pedagogista toimintaa museopalveluiden toimipaikoissa kuntalaisten aktivoinnin, koululaistoiminnan ja kulttuurimatkailun tarpeisiin. Tutkijan vastuulla on myös Biologisen museon päänäyttelytoiminnan kehittäminen ja ylläpito, vaihtuvien näyttelyiden tuottaminen sekä museoon liittyvä kokoelma- ja kulttuuriympäristötyö.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Eduksi luetaan tutkinto luonnontieteiden alalta tai kokemus luonnotieteellisestä museotoiminnasta sekä museoalan tuntemus tai kokemus museotyöstä. Pedagoginen koulutus ja riittävä kokemus pedagogisesta työstä ovat suositeltavia. Yleisötyötaidot sekä valmius tiimimäiseen työskentelyyn ovat lähtökohtana tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Tutkija, tiiminvetäjä Mika Väyrynen mika.vayrynen@turku.fi, p. 0406249956, 6.-9.10. sekä 19.-23.10.2020
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Vapaa-aikatoimiala, Museopalvelut, Näyttelyt ja pedagogiikka
Osoite: Turku, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.