Skip to main content
test

Haemme HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun tutkijayliopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2023 alkaen.

Tutkijayliopettajan tehtävinä ovat:
- Tutkimus- ja kehittämistoiminta (painotuksena erityispedagogiikka ja erityisopetus ammatillisessa koulutuksessa ja ammatillisessa korkeakoulutuksessa)
- Ulkopuolisen rahoituksen hankinta
- Oman tutkimusalueen toiminnan kehittäminen
- Julkaisutoiminta
- Verkostotyö
Tehtäviin voi kuulua myös opetustehtäviä ja koulutusviennin töitä. Lukuvuosittain vahvistettava työaikasuunnitelma määrittää tehtävien painotuksen.

Kelpoisuusvaatimuksena on asetuksessa ammattikorkeakouluista (1129/2014) 18 §:ssä säädetty yliopettajan kelpoisuus. Lisäksi vaaditaan, että on suoritettuna vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot sekä ammatillinen erityisopettajankoulutus.

Tehtävässä edellytetään:
- Erityisopetuksen tuntemusta eri koulutuksen asteilla ja erityisesti ammatillisessa koulutuksessa ja/tai korkeakoulutuksessa
- Koulutuksen ja työelämän yhteistyömallien tuntemusta erityispedagogiikan näkökulmasta
- Kokemus kotimaisista ja kansainvälisistä koulutuksen tutkimus- ja/tai kehittämishankkeista
- Tutkimusosaamista
- Näyttöä onnistuneesta TKI-rahoituksen hankinnasta
- Näyttöjä TKI-julkaisujen tuottamisesta
- Hyvää suomen ja englannin kielen taitoa
- Erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Eduksi katsotaan:
- Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
- Vahva digipedagoginen osaaminen
- Kokemus ammatillisena erityisopettajien kouluttajana
- Muu kielitaito.

Mikäli hakijoissa ei ole kaikki edellytykset riittävästi täyttäviä henkilöitä, voidaan valita myös tenure track -polulle (määräaikainen, jona aikana voi täydentää osaamista).

Tarjoamme haastavan ja mielenkiintoisen tehtävän lisäksi mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan. Pääset mukaan monialaiseen ja aktiiviseen työyhteisöön kehittyvässä organisaatiossamme.

Valintaprosessiin sisältyy haastattelu, osaamisen näyttö sekä tutkijanarviointiryhmän arviointi. Arviointia varten jatkoon valituilta henkilöiltä pyydetään Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENKin mallin mukainen CV: https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli

Lisätietoja tehtävästä antaa yksikön johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, ammatillinen opettajakorkeakoulu, puh. 040 587 8029, seija.mahlamaki-kultanen@hamk.fi (lomalla 15.-19.3.) sekä tutkimusyksikön johtaja Martti Majuri, HAMK Edu -tutkimusyksikkö, puh. 040 587 9883, martti.majuri@hamk.fi.

Lisätietoja

http://www.hamk.fi
http://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/hameen-ammattikorkeakoulu-oy/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa yksikön johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, ammatillinen opettajakorkeakoulu, puh. 040 587 8029, seija.mahlamaki-kultanen@hamk.fi (lomalla 15.-19.3.) sekä tutkimusyksikön johtaja Martti Majuri, HAMK Edu -tutkimusyksikkö, puh. 040 587 9883, martti.majuri@hamk.fi.

Lisätietoja

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja, tutkija ja kehittäjä ammatillisen osaamisen asialla. Koulutamme opettajia kaikille ammattialoille, ammatillisiin oppilaitoksiin, aikuiskoulutukseen ja ammattikorkeakouluihin. Tuemme opettajien uran aikaista kehitystä järjestämällä ammatillista erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutusta, kehittämällä erikoistumiskoulutuksia ja järjestämällä täydennyskoulutusta, huippuosaamisen valmennusta ja mentorointia. Tiiviissä yhteistyössä HAMK Edu -tutkimusyksikön kanssa toteutamme kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja tutkimusta. Kansainvälinen osaamisen vientimme on laajaa ja tavoitteemme on vaikuttavuus kohdemaassa.


Osoite: Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna

Sinulle suositellut työpaikat