Tutkijayliopettaja - Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Tutkijayliopettaja - Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Haemme HAMK Smart -tutkimusyksikköön tutkijayliopettajaa kehittämään digitaalisia ekosysteemejä ja tukemaan uuden teknologian käyttöönottoa Hämeen älykkään erikoistumisen painoalueille: biotalous, teollisuus, matkailu, liikenne, hyvinvointi.

Tutkijayliopettajan tehtävänä on:
- toimia alustatalouden ja teknologiaratkaisujen asiantuntijana luomassa digitaalisten ekosysteemien tarvitsemia sovelluksia
- hyödyntää avointa dataa, avointa lähdekoodia ja avoimia rajapintoja uuden liiketoiminnan käynnistämisessä
- varautuminen uuden teknologian ja avustavan robotiikan mahdollistaman murroksen hyödyntämiseen

Pääpainona työssä on tutkia ja tukea uusien tekniikoiden implementointia, integrointia ja niistä syntyvän digitaalisen ekosysteemin kehittämistä eri painoalueilla. Odotamme tutkijayliopettajalta tekniikan tuntemista ja kiinnostusta ja motivoitunutta asennetta syventyä uusiin teknologioihin ja toimintatapoihin eri toimialoilla. Tutkijayliopettajan tukena on osaava joukko eri alojen moniosaamisen ammattilaisia.

Sinulla on tohtorintutkinto soveltuvalta alalta, kyky työskennellä monialaisessa ja -kulttuurisessa ympäristössä sekä kokemusta ja näyttöjä tutkimus- ja kehittämistehtävistä. Olet oma-aloitteinen ja omaat hyvät tiimityötaidot sekä työskentelet sujuvasti englannin kielellä. Sinulla on halua ja kykyä tulla osaksi moniosaaja-ryhmäämme ja kehittää kansallista ja kansainvälistä digitaalisten ekosysteemien osaamista.

Sen lisäksi, mitä asetuksessa ammattikorkeakouluista (1129 / 2014) 17 §:ssä on säädetty ammattikorkeakoulun opettajien kelpoisuusvaatimuksista, vaaditaan tutkijayliopettajalta, että hänellä on suoritettuna vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Tämän estämättä tutkijayliopettajan työsuhteeseen voidaan ottaa henkilö ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta suorittaa vaaditut opettajan pedagogiset opinnot.

Lisätietoja

http://www.hamk.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa: Vesa Salminen, vesa.salminen@hamk.fi , +358 40 5441577
Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi:n kautta viimeistään 15.9.2019.
Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, HAMK Smart
Osoite: Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK) on yli 7000 opiskelijan ja yli 600 asiantuntijan osaajaorganisaatio. Tavoitteenamme on rakentaa arvostettu, kansainvälinen, soveltavan tutkimuksen ja työelämää uudistavan osaamisen korkeakoulu.
HAMK Smart-tutkimusyksikkö toteuttaa digitalisoinnin ja palvelujen kehitysaktiviteetteja elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Tutkimusyksikkö kattaa digitaalisen palveluliiketoiminnan kehittämisen yli toimialarajojen: ratkaisut toimivat soveltaen eri toimialoilla. Tutkimusyksikkö tarjoaa kehitystukea elinkeinoelämälle luomalla uusia mahdollisuuksia ja vastaamalla muutoshaasteisiin.
Tarjoamme innostavan ja kehittyvän työympäristön Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, jossa voit kehittää omaa osaamistasi. Palkkasi on kilpailukykyinen ja perustuu osaamiseesi. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Työsuhteen alkaminen ja palkkaus sovitaan yhdessä.

Tutustu työnantajaan