Tutkimusinsinööri, teräsrakenteet - Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Tutkimusinsinööri, teräsrakenteet - Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Vahvistamme tutkimustoimintaamme ja haemme tutkimusinsinööriksi tekniikan osaajaa, jolla on vankka kokemus teräsrakenteista. Tulet työskentelemään Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Tech -tutkimusyksikön (aikaisemmin Ohutlevykeskus) teräsrakenteiden tutkimusryhmässä. Tutkimusryhmä toteuttaa teräsrakenteiden tutkimus- ja kehittämistoimintaa julkisen rahoituksen hankkeissa sekä tuottaa tutkimus- ja kehittämispalveluita yrityksille ja julkisille toimijoille.

Työn kuvaus

Tulet toteuttamaan teräsrakenteiden palomitoitukseen liittyvää tutkimustyötä. Kehität käytössä olevia ohjelmistoja hyödyntäen analyysimenetelmiä tarkempaan palomitoitukseen, tuotat koulutusmateriaalia, osallistut kehitettyjen menetelmien kouluttamiseen mm. suunnittelutoimistoille ja tutkijoille sekä julkaiset työsi tuloksia. Hyödynnät työssä FEM-analyysiä palotapahtuman simuloinnissa. Osallistut asiantuntemuksellasi myös muuhun HAMK Tech -tutkimusyksikön teräsrakenteisiin liittyvään tutkimustoimintaan sekä julkisrahoitteisissa hankkeissa että yrityksille tehtävissä T&K-palveluissa.

Tehtävä on määräaikainen 30.6.2021 asti. Mahdollinen jatko tarkentuu vuonna 2021.

Odotamme sinulta

Sinulla on ylempi korkeakoulututkinto (DI) tai jatkotutkinto (TkL, TkT) rakennus- tai konetekniikan tai muulta soveltuvalta alalta ja analyyttinen ote työhön. Hallitset ABAQUS- ja/tai Ls-Dyna FE -ohjelmistojen käytön. Toivomme kokemusta teräsrakenteiden palomitoituksesta ja epälineaarisen analyysin osaamista. Hyvä englannin kielen taito on välttämätön, samoin kuin kyky työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä. Arvostamme kokemusta tutkimustyöstä ja julkisen rahoituksen hankkeista, hyviä tiimityötaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Tarjoamme sinulle

Tarjoamme mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi, monipuolisen tutkimusympäristön, vaikuttamismahdollisuuden työn sisältöön, näköalapaikan tutkimus- ja kehitystoimintaan yhdessä yritysten kanssa sekä hyvän työympäristön. Tarjoamme myös mahdollisuuden ja tukea jatko-opintoihin.

Lisätietoja

http://www.hamk.fi

Tutkimusyksikön johtaja Jarmo Havula, puh. 040-824 1955, jarmo.havula@hamk.fi
Teräsrakenteet-tutkimusryhmän vetäjä Zhongcheng Ma, puh. 050 436 1383, zhongcheng.ma@hamk.fi
Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi:n kautta viimeistään 19.5.2019. Muussa tapauksessa katso ohjeet www.hamk.fi
Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Teknologiaosaamisen yksikkö, HAMK Tech
Osoite: Visakaarre 9, 13100 Hämeenlinna

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK) on 7000 opiskelijan ja 600 asiantuntijan osaajaorganisaatio, jolla on keskeinen asema toiminta-alueensa osaamisen kehittämisessä. Tavoitteenamme on rakentaa arvostettu kansainvälinen korkeakoulu, joka on toiminta-alueensa johtava innovaatioiden ja yrittäjyyden edistäjä, väestön osaamistason kohottaja ja joustava työelämän yhteistyökumppani.
HAMK Tech on erikoistunut teollisuuden kilpailukykyä, yhteiskunnan hyvinvointia sekä kestävyyttä edistäviin teknologiaratkaisuihin. Keskitymme metalli- ja rakennusteollisuuden soveltavaan tutkimukseen ja kehitykseen, yhdistäen kemian, kone-, rakennus-, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä energiatekniikan erityisosaamista.

Tutustu työnantajaan