Tutkimusryhmän vetäjä, energiajärjestelmät - Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Haemme tulevaisuuteen tähtäävää osaajaa tutkimusryhmän vetäjäksi / tutkimuspäälliköksi, joka johtaa ja toteuttaa osaamisalueensa tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä toteuttaa korkeatasoista koulutusta. Keskeisenä toiminta-alueena ovat rakennusten energiatehokkuus ja energiajärjestelmät. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus toimia myös laajemmalla alueella.

Tutkimusryhmän vetäjänä eli tutkijayliopettajana toimit yhteistyössä tutkimusyksikön sekä koulutusyksikön toimijoiden kanssa ja tulet vastaamaan osaamisalueellasi:
- tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan johtamisesta
- uusien tutkimus- ja kehitysmahdollisuuksien kartoittamisesta, käynnistämisestä ja rahoituksen hankinnasta
- osaamisalueesi tutkimustyön ja tutkimusryhmän organisoinnista ja tutkimustoiminnan kehittämisestä
- julkisrahoitteisissa hankkeissa tehtävästä tutkimus- ja kehitystyöstä
- yrityksille tehtävistä tutkimus- ja kehityspalveluista
- yhteistyöstä kansainvälisten tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa
- tutkinto- ja täydennyskoulutusten koulutustehtävistä

Sovit tehtävään, mikäli olet suunnannäyttäjä ja visionääri ja sinulla on tohtorin tai muu soveltuva jatkotutkinto energiatekniikan, rakentamisen, rakennusfysiikan, rakennusten energiatalouden tai muulta tehtävään sopivalta alueelta. Huomioimme myös henkilöt, jotka ovat suorittamassa jatkotutkintoa. HAMKissa on ainutlaatuinen tutkijaurapolku, joka mahdollistaa pätevöitymisen myös tutkijayliopettajaksi. Tutkijayliopettajalta edellytetään kolmen vuoden käytännön työkokemusta tutkintoa vastaavalta alalta sekä ammatillista opettajakoulutusta. Jos edellytykset täyttyvät, henkilö voidaan palkata suoraan tutkijayliopettajaksi.

Edellytämme sinulta perehtyneisyyttä rakennusten energiaratkaisujen sekä energiatehokkuuden eri osa-alueisiin. Elinkaarianalyysin sekä rakennusfysikaaliseen toiminnan tuntemus on tärkeää. Edellytämme myös hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä. Arvostamme kokemusta menestyksekkäästä tutkimustyöstä sekä osaamista esimerkiksi erilaisista laskenta- ja simulointimenetelmistä (esim. FEM), rakennetekniikasta sekä materiaali- ja valmistustekniikan osa-alueilta.

Tarjoamme kilpailukykyisen palkkauksen sekä mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi. Saat käyttöösi monipuoliset työhyvinvointi- ja liikuntapalvelut sekä lakisääteistä laajemmat työterveyshuollon palvelut. Me HAMKissa uskomme yhdessä tekemiseen ja ketterään kokeilemiseen. Kanssamme olet mukana tekemässä muutosta ja etsimässä ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.

Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan ja on aluksi määräaikainen, kestoltaan kolme vuotta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen mahdollistaa työsuhteen jatkumisen tämän jälkeen.

Hakeminen tehtävään Kuntarekryn kautta viimeistään 18.4.2021.

Lisätietoja tehtävästä antavat:
HAMK Tech -tutkimusyksikön johtaja Jarmo Havula, p. 040 824 1955, jarmo.havula@hamk.fi
Teknologiaosaamisen yksikön johtaja Lassi Martikainen, p. 040 822 1734, lassi.martikainen@hamk.fi

Lisätietoja

https://www.hamk.fi/tutkimusyksikot/hamk-tech/
http://www.hamk.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat:
HAMK Tech -tutkimusyksikön johtaja Jarmo Havula, p. 040 824 1955, jarmo.havula@hamk.fi
Teknologiaosaamisen yksikön johtaja Lassi Martikainen, p. 040 822 1734, lassi.martikainen@hamk.fi

HAMK Tech
Osoite: Vankanlähde 13, 13100 Hämeenlinna

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK) on yli 7000 opiskelijan ja yli 600 asiantuntijan osaajaorganisaatio. Tavoitteenamme on rakentaa arvostettu, kansainvälinen, soveltavan tutkimuksen ja työelämää uudistavan osaamisen korkeakoulu.

Tutkimusyksikkömme ovat merkittäviä yhteiskunnan uudistajia. Tutkimusyksiköissä tehtävä soveltava tutkimus tuottaa ratkaisuja biotalouden, älykkäiden palveluiden, ammatillisen osaamisen ja teknologiakehityksen tarpeisiin. Tutkimustoimintaa tehdään yhdessä yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa.

HAMK Tech -tutkimusyksikkö keskittyy valmistavan teollisuuden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sähkö- ja automaatiotekniikan, konetekniikan sekä rakennustekniikan alueilla, painopisteenä metalli- ja rakennusala.

Sinulle suositellut työpaikat