Tuupalan yhtenäiskoulun apulaisrehtorin ma. virka - Kuhmon kaupunki

Kuhmon kaupungissa on haettavana Tuupalan yhtenäiskoulun apulaisrehtorin määräaikainen virka (nro 650) ajalle 1.8.2020 - 31.7.2023. Määräaikaisuuden perusteena on oppilasmäärän pienenemisestä johtuva hallinnollisen työn väheneminen. Apulaisrehtorin tehtäviin kuuluvat mm. lyhytaikaisten sijaisten hankinta ja aamu- ja iltapäivätoiminnan hallinnointi.

Tuupalan koulukeskuksessa hallinnosta vastaavat rehtori ja kaksi virka-apulaisrehtoria. Apulaisrehtorin työpiste sijaitsee Tuupalan viihtyisässä koulukeskuksessa, jossa on myös uusi vuonna 2018 valmistunut puukoulu. Koulukeskuksessa on ensi lukuvuonna noin 580 perusopetuksen oppilasta.

Edellytämme virkaan valittavalta hyvää hallinto-osaamista. Esimiestyössä korostuvat pedagoginen näkemys, vuorovaikutustaidot sekä yhteistyö- ja organisointikyky. Arvostamme innostavaa ja kehittävää johtamisotetta ja näkemystä perusopetuksen kehittämisestä Kuhmon toimintaympäristössä.

Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.1998/986) mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset ja cv.

Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Ma. virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Haastattelutilanteessa tulee esittää alkuperäiset todistukset.

Hakuaika päättyy 25.2. klo 12.00.

Tutustu työnantajaan

Perusopetuksen esimies, rehtori Seppo Vilén, puh. 044 7255330, seppo.vilen@kuhmo.fi ja sivistystoimenjohtaja Eila Vilén, puh. 044 0819996, eila.vilen@kuhmo.fi

Kuhmon kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelualue
Osoite: Peuranpolku 1-3, 88900 Kuhmo

Kuhmo on n. 8200 asukkaan kaupunki Kainuun, Suomen ja Euroopan unionin itärajalla. Kuhmo tunnetaan monipuolisesta kulttuuritarjonnasta ja erämaaluonnosta. Kuhmo on globaalisti tunnettu biotalouden menestystarina metsän keskellä. Kuhmon strategisia vahvuuksia ovat luonto, kulttuuri ja biotalouden osaaminen sekä eksotiikkaa tuova maantieteellinen sijainti idän ja lännen rajalla. Kuhmon Kamarimusiikkifestivaalin ansiosta Kuhmo on kansainvälisesti arvostettu kulttuuritoimija. Ihmisen kokoisessa maaseutukaupungissa yhteisöllisyys ja yhteistyö mahdollistavat laadukkaan opetuksen ja mahdollisuuden kehittää ja kehittyä omassa työssä. Kuhmossa valmistui vuonna 2018 Suomen ensimmäinen CLT-rakenteinen, valtakunnallisesti palkittu puukoulu. Terveellinen ja moderni oppimisympäristö luo erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa uuden opetussuunnitelman mukaista opetustyötä.