Skip to main content
test
Två munhygienister, munhälsovården - Paraisten kaupunki

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar två ordinarie vakanser som MUNHYGIENIST inom tandvården från och med 3.10.2022 eller enligt överenskommelse.

Att bo och jobba i en skärgårdsmiljö vid havet är en dröm för många. Den unika skärgårdsstaden Pargas med cirka 15 500 invånare omfattar en stor del av Skärgårdshavets område och dess tusentals öar och holmar.

Pargas stad har tre tandvårdsmottagningar (Pargas, Nagu och Korpo) var det för tillfället jobbar sammanlagt sju tandläkare och tre munhygienister. Nu söker vi två munhygienister till vårt tandvårdsteam. Ens placering i första hand är på Pargas och den andra jobbar i första hand på Nagu och Korpo. Vi förutsätter att Du förhåller Dig positiv till att jobba vid alla tandvårdsmottagningarna inom Pargas.

Som munhygienist behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig till ändrade omständigheter.

Behörighetsvillkoren:
Legitimerad munhygienist (YH) eller motsvarande utbildning enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Vi beaktar även ansökningar av studeranden som blir färdig under hösten.

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 och § 48 a. Innan arbetet tas emot bör den som väljs visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är sex (6) månader.

Lön enligt SOTE-avtal.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi. Arbetsnyckel 454757. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social-och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 14.8.2022. Ansökningar returneras inte.

Läs mer

https://www.pargas.fi/sv/tand-och-munhalsovard

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förfrågningar, ansvarig munhygienist Barbro Mattsson-Salminen tfn 0504722068 (tors-fre kl. 8-12) eller vårdchef Suvi Simelius-Nieminen tfn 0408210606

Lär dig mer om oss

Pargas stad - Hälsovård , Tandvården

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 100 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km.  Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).

Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.

Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.


Adress: Kommunalhemsvägen 12 C, 21600 Parainen

Sinulle suositellut työpaikat