Työelämävalmentaja, 2 paikkaa - Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä

Omnia hakee kahta työelämävalmentajaa ajalle 1.2.2021-31.12.2021.

Työelämävalmentajan tehtäviin kuuluu opiskelijan työnhaku- ja työelämätaitojen valmennus sekä suomalaiseen työelämäkulttuuriin perehdyttäminen. Hän toimii tarvittaessa opiskelijan työelämätaitojen ohjaajana, henkilökohtaisena valmentajana ja elämänhallintataitojen vahvistajana. Lisäksi tehtävänä on tukea opiskelijaa työelämässäoppimispaikassa sekä auttaa opettajia ja työpaikkaohjaajaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisessa.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai työvalmennuksen erityisammattitutkintoa sekä kokemusta työelämä- ja yritysyhteistyöstä sekä henkilökohtaisesta valmennuksesta.

Lisäksi tehtävä edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä keskeneräisyyden- ja paineensietokykyä. Nopea reagointikyky ja joustavuus edesauttavat työssä toimimista muuttuvissa tilanteissa.

Eduksi luetaan kokemus oppilaitosympäristöstä toimimisesta sekä monimuotoisen asiakaskunnan ohjauksesta, monipuolinen kielitaito ja
kokemus monialaisesta yhteistyöstä.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Toteutamme rekrytoinnin anonyymina. Hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä ja äidinkieli. Täytäthän huolellisesti tutkinto, ja työkokemus kohdat, sillä haastateltavat valitaan niiden tietojen perusteella. Huomioithan myös vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että myös se noudattaisi anonymiteetin periaatteita. Esimies valitsee haastateltavat henkilöt anonyymien hakemuksien joukosta. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti.

Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://www.omnia.fi

Tutustu työnantajaan

Sirkku Reponen, p. 040 653 2656, sirkku.reponen@omnia.fi

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut
Osoite: Kirkkokatu 16 A, 02770 Espoo

Tehtävänämme on edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa. Palveluyksikkömme ovat Koulutus- ja opiskelijapalvelut, Elinvoima- ja työllisyyspalvelut sekä Konsernipalvelut.

Omniassa työskentelee noin 900 ammattitaitoista ja työtään arvostavaa eri alan asiantuntijaa ja ammattilaista. Innostamme eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä oppimaan uutta. Vuosittain meillä on n. 35 000 opiskelijaa ja lähes 3000 yrityskumppania rakentamassa kestävää tulevaisuutta. Uuden oppimisen palo on tärkeää myös henkilökunnallemme.