Skip to main content
test
Työllisyysasiantuntija - Porin kaupunki

Haemme kahta työllisyysasiantuntijaa työllisyyden kuntakokeiluun.

Porin kaupungin työllisyyden kuntakokeilussa pilotoidaan työllisyydenhoitoa osaksi kuntien pysyvää palvelurakennetta. Kuntakokeilussa yhteensovitetaan kuntien ja valtion työllisyyspalveluita. Kuntakokeilun asiakkaiksi kuuluvat ne porilaiset työnhakijat, jotka saavat työttömyysetuuden Kelasta ja lisäksi suurin osa maahanmuuttajataustaisista työnhakijoista ja suurin osa alle 30-vuotiaista työnhakijoista.

Työllisyysasiantuntijan määräaikainen virka ajalle 1.8.2022 - 30.6.2023. Haemme toista työllisyysasiantuntijaa työnhaku- ja koulutuspalveluiden palvelulinjalle ja toista monialaisten palvelulinjalle. Ilmoita hakemuksessasi oletko kiinnostunut molemmista vai jommastakummasta.

Työnkuva:
- työnhaku- ja koulutuspalveluissa toimenkuvassa painottuvat työnhakija-asiakkaiden palvelutarpeenarviointi, työnvälitys-, koulutus- ja valmennuspalvelut, neuvonta ja ohjaus, työllistymistä edistävien suunnitelmien ja palveluohjauksien tekeminen sekä työvoimaviranomaisen päätöksenteko- ja lausuntotehtävät.
- monialaisissa palveluissa asiantuntijana toimenkuvassa painottuvat pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden palvelutarpeenarviointi, työllistymisvalmiuksien edistäminen, palveluohjaus sekä työvoimaviranomaisen suunnitelma-, päätös- ja lausuntotehtävät.
- työllisyysasiantuntijalla on ns. omat asiakkaat, joiden palveluprosessin koordinoinnista he vastaavat.
- työllisyysasiantuntijan työhön kuuluu paljon myös viranomaisyhteistyötä kokeiluorganisaation sisällä ja sidosryhmien kanssa. Työ sisältää myös kehittämisorientaatiota.
- työllisyysasiantuntijan käytössä on TE-hallinnon URA-asiakastietojärjestelmä.

Tehtävien kelpoisuusehtona on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistoasteinen tutkinto. Arvostamme työhallinnon, kunnallisten työllisyyspalveluiden tai HR-palveluiden työkokemusta tai tuntemusta.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai esitä alkuperäiset opinto- ja työtodistuksesi mahdolliseen haastatteluun kutsuttaessa.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen osoitteella: Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 1852.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Työllisyyspäällikkö Jenni Ketonen

Lisätietoja

Porin kaupunki, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö, Työllisyyspalvelut

Porin ytimessä on sitkeä yrittäminen ja oma tapa tehdä – alalla kuin alalla. Täällä tehdään itse, luodaan tyhjästä ja noustaan tuhkasta. Elämään, ympäristöön ja tekemiseen suhtaudutaan intohimoisesti. Kulmia ei koskaan hiota liian pyöreiksi ja vastakohdille löytyy tilaa. Tervetuloa siis tähän noin 6000 työntekijän joukkoon. Tulitpa sitten hoitajan hommaan tai piirtelemään kaavoja, meitä kaikkia yhdistää asukas- ja asiakaslähtöisyys. Porin kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: 28100 Pori

Sinulle suositellut työpaikat