Työllisyysohjaaja - Sotkamon kunta

Kainuussa käynnistyy 1.1.2021 Kainuun kuntien ja kaupunkien (pl. Puolanka) yhteinen hallitusohjelman mukainen työllisyyden kuntakokeilu. Kuntakokeilulla pilotoidaan työllisyydenhoitoa osaksi kuntien pysyvää palvelurakennetta. Kuntien järjestämisvastuuta laajennetaan edelleen, ja jatkossa toimivaltuudet vaikeasti työllistyvien osalta tulevat kunnille. Tavoitteena on yhteensovittaa kunnan omia resursseja kuten koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluita kunnan työllisyyspalveluihin. Lainsäädäntö on eduskunnan käsittelyssä tulevana syksynä ja lain valmistumisen myötä tämä tarkoittaa Sotkamossa sitä, että 1.1.2021 alkaen Sotkamon kunta vastaa työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvien työttömien työnhakijoiden palveluprosessista.

Sotkamon kunta hakee palvelukseensa TYÖLLISYYSOHJAAJAA osaksi Sotkamon kunnan työllisyyden kuntakokeilun tiimiä.

Haettavan työllisyysohjaajan tehtävät painottuvat pääasiassa seuraavasti:

- Vastuuvirkailijana toimiminen työttömien työnhakijoiden palveluprosessissa (alkukartoitus/palvelutarpeen arviointi ja suunnitelman laatiminen, ohjaus ja motivointi työhön, koulutukseen tai työllistymistä edistäviin palveluihin sekä tarvittaessa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kuntoutuspalveluiden kytkeminen asiakasprosessiin, seuranta ja tuki palvelun aikana).
- Yhteistyön tekeminen kuntakokeilun toimijoiden sekä muun työllisyydenhoidon verkoston kanssa sekä jalkautuminen ja työhönvalmennuksellinen työote asiakkaiden tarpeiden mukaan.
- Muut työnantajan osoittamat kuntakokeilukokonaisuuteen liittyvät työtehtävät.

Pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus (esim. sosiaali- ja terveydenhuollon AMK-tutkinto). Myös valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat otetaan huomioon. Lisäksi valinnassa arvostetaan seuraavia asioita:

- Oman ammattialan osaaminen ja työelämätuntemus
- Työttömien työnhakijoiden ohjaus- ja valmennusmenetelmät
- Asiakaslähtöinen motivoiva ja tavoitteellinen työote
- Työttömien työnhakijoiden palvelujen kokonaisuuden tuntemus
- Organisointi-, vuorovaikutus ja verkostoyhteistyötaidot
- Kehittävä ja tavoitteellinen työote

Työllisyysohjaajan tehtävä on määräaikainen ajalle 1.1.2021 - 30.6.2023 (kuntakokeilun kesto). Tehtävään on 4 kk:n koeaika. Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.1.2021 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Tehtäväkohtainen palkka on 3 000 €/kk.

Tehtävän täyttö edellyttää, että hallitusohjelman mukaisiin kuntakokeiluihin liittyvä lainsäädäntö vahvistetaan eduskunnassa syksyn aikana ja kuntakokeilut käynnistyvät 1.1.2021.

Liitäthän vapaaehtoisen työhakemuksesi ja ansioluettelosi mukaan Lisätietoja -kohdassa.
Hakemukset liitteineen tulee jättää 30.9.2020 mennessä.

Lisätietoja

http://www.sotkamo.fi

Tutustu työnantajaan

Työllisyyskoordinaattori Marjo Leinonen (puh. 044 750 2480 tai marjo.leinonen@sotkamo.fi) ja
talousjohtaja Heidi Pyykkönen (puh. 044 750 2780 tai heidi.pyykkonen@sotkamo.fi)

Sotkamon kunta
Osoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo

Sotkamo on maan ja maailman kuulu kauniista luonnostaan ja monipuolisista liikuntapaikoistaan. Sotkamossa työ, asuminen ja vapaa-aika yhdistyvät onnelliseksi arjeksi ympäri vuoden. Meillä voit nauttia jokaisesta hetkestä kuin lomapäivästä. Aktiivisesti ja yhteisöllisesti tai rauhallisesti omassa tahdissasi.