Skip to main content
test
Työllisyysohjaaja - Paltamon kunta

Paltamon kunta on mukana Kainuun työllisyyden kuntakokeilussa 1.3.2021 - 30.6.2023. Kuntakokeilut ovat jatkumassa kuitenkin vuoden 2024 loppuun saakka, kun kuntakokeiluja koskeva lakimuutos astuu voimaan. Kuntakokeiluissa tietyt TE-toimistojen tehtävät siirtyivät kuntien vastuulle kokeilujen ajaksi. Kokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden edistämisessä sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Työllisyyskokeiluihin osallistuu 25 kuntakokeilualuetta ja 118 kuntaa tai kaupunkia. TE-palvelut ovat siirtymässä kokonaan kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2025 alussa.

Paltamon kunta hakee työllisyysohjaajaa työllisyyden kuntakokeilun määräaikaiseen virkaan ajalle 5.9.2022-30.6.2023. Määräaikaiselle viralle tullaan tekemään jatko kuntakokeilujen loppuun, eli 31.12.2024 saakka, jahka sitä koskeva lainsäädäntö ja sopimukset astuvat voimaan syksyllä 2022. Paltamon kunta tuottaa työllisyyspalvelut Paltamon lisäksi myös Hyrynsalmella ja Ristijärvellä. Nyt haettavana olevan työllisyysohjaajan toimialue on Hyrynsalmi ja Ristijärvi. Varsinainen työpiste sijaitsee Hyrynsalmella ja toinen työpiste on Ristijärvellä. Työllisyysohjaajat myös sijaistavat toisiaan, joten he liikkuvat tarvittaessa kaikkien kolmen kunnan alueella. Paltamon työllisyyspalvelujen tiimissä työskentelee kolme työllisyysohjaajaa ja yksi palveluohjaaja.

Työllisyysohjaaja työskentelee työllisyyden kuntakokeilussa asiakkaan vastuuvirkailijana, joka mm. edistää ja seuraa asiakkaiden palveluprosessia, etsii ja välittää työpaikkoja, tekee työtarjouksia ja edistää yhteistyötä työnantajien kanssa. Hän tekee alkukartoituksen asiakkaan kokonaistilanteesta hyödyntäen tarvittaessa verkostoyhteistyötä, arvioi asiakkaan palvelutarvetta ja soveltuvuutta sekä laatii arvioinnin pohjalta suunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Työllisyysohjaaja ohjaa asiakasta asiakkaan tarvitsemiin palveluihin sekä valmentaa ja motivoi asiakasta. Työllisyysohjaaja tekee myös työllisyyden kuntakokeilua koskevan lainsäänännön mukaisia lausuntoja ja viranhaltijapäätöksiä. Työ on pitkälti verkostotyötä muiden toimioiden kanssa ja yksi keskeinen yhteistyötaho on Kainuun Sote (jatkossa Kainuun hyvinvointialue), joka tuottaa Kainuun työllisyyden kuntakokeilualueella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Työllisyysohjaajan tehtävä sisältää työllisyyden kuntakokeiluun liittyvien viranomaistehtävien lisäksi myös muita työllisyydenhoidon tehtäviä kunnassa.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa ammatillista koulutusta sosiaali- tai terveydenhuollon alalta ja hyvää suomenkielen taitoa. Lisäksi tehtävässä katsotaan eduksi osaaminen ja kokemus työllisyydenhoidon tehtävistä, TE-hallinnon ja URA-järjestelmän tuntemus, JTYP-lain tuntemus, yhteistyökyky sekä asiakaslähtöinen työote.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Koeaika on kolme (3) kuukautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi todistus terveydentilastaan.

Hakeminen tapahtuu sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta. Haastattelut järjestetään Paltamon kunnantalolla torstaina 1.9.2022 klo 12-17 välisenä aikana.

Lisätietoja

https://www.paltamo.fi/tyo-ja-elinkeinot/tyollisyyspalvelut.html

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja 19.7.-5.8. Salla Korhonen, kehitysjohtaja, 044 2885 660

Lisätietoja

Paltamon kunta, Elinvoimapalvelut

Paltamon kunta on 3200 ihmisen hyvän arjen asuinsija Oulujärven rannalla. Meidät tunnetaan rohkeudesta, aktiivisuudesta ja ketteräliikkeisyydestä. Sijaintimme ja yhteydet takaavat oman rauhan ja silti koko maailma on ulottuvilla. Sujuvaan arkeen kuuluvat hyvät palvelut, luonnonläheisyys, maksuton varhaiskasvatus, uusi koulukeskus ja perhekeskus sekä uusi hirsinen kunnantalo. Meillä on kunnon kesä ja oikea talvi nauttia Oulujärvestä, metsistä, vaaroista, tapahtumista ja kulttuurista. Sen, mikä on Paltamossa parasta, ovat sanoittaneet paltamolaiset itse: kehitys, kylä, maisema, tuttuus, ihmiset, kesä mökillä, golf, luonto. Lue lisää Paltamon parhauksista brändikirjasta, joka löytyy sivustoltamme www.paltamo.fi.


Osoite: Salmelankuja 1, 88300 Paltamo
Paltamon kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat