Työllisyyspäällikkö - Oulaisten kaupunki

Oulaisten kaupunki hakee työllisyyspäällikköä määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2021-30.6.2023 tai tai siihen saakka, kunnes työllisyyden kuntakokeilu päättyy.

Työllisyysäällikkö johtaa Oulaisten kaupungin työllisyyspalveluita ja työllisyyden kuntakokeilua. Päällikkö vastaa työllisyyspalveluiden toiminnasta, taloudesta, suunnittelusta ja raportoinnista. Lisäksi päällikkö toimii Oulaisten kaupungin työllisyyspalveluiden asiantuntijana ja yhteyshenkilönä.

Työllisyyspäällikön keskeisiin tehtäviin kuuluvat Oulaisten työllisyyspalveluiden yhteenkokoaminen, kehittäminen, valmistelu ja toimeenpano. Lisäksi päällikkö vastaa yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa, työnvälityksestä ja kuntakokeilun mukaisten päätöksien (mm. starttiraha ja palkkatuki) tekemisestä. Virkaan kuuluu myös työllisyyspalveluiden lähiesimiestehtävät.

Edellytämme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa, esimieskokemusta sekä hyvää työllisyyspalveluiden ja kuntakokeilun osaamista. Arvostamme erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävä alkaa 1.3.2021 tai heti kun mahdollista. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.oulainen.fi

Tutustu työnantajaan

vs.hallintojohtaja Riikka Moilanen
Lisätietoja ajalla 10.-19.2.2021 riikka.moilanen@oulainen.fi

Oulaisten kaupunki
Osoite: Oulaistenkatu 12, 86300 Oulainen

Oulaisten kaupunki on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jossa osa TE-toimiston työllisyys- ja yrityspalveluista siirretään kuntien toteutettavaksi. Oulaisten kaupunki uudistaa työllisyypalveluita ja työtä etsiville kuntalaisille rakennetaan asiointiin matalan kynnyksen monipalvelupiste. Oulaisten kaupunki haluaa tarjota toimivat lähipalvelut, joiden kautta mahdollisimman moni työllistyy tai löytää koulutuspaikan.

Oulainen on tyytyväisten ihmisten elinvoimainen kaupunki. Oulaisissa hyvinvointi kuuluu jokaiselle kaikissa elämäntilanteissa, palveluiden ääressä, työssä ja vapaa-ajalla. Oulaisissa on hyvät edellytykset asumiselle, elinkeinoelämälle, monipuolisille palveluille ja kolmannen sektorin toiminnalle.