Työllisyyspäällikkö - Kouvolan kaupunki

Työllisyyspäällikkö - Kouvolan kaupunki

Työllisyyspäällikkö vastaa työllisyyden edistämiseen liittyvien palveluiden kokonaisuudesta ja kehittämisestä. Tehtävän lähtökohtana on tiivis yhteistyö niin sisäisesti kuin ulkoisten yhteistyökumppaneiden ja yritysten kanssa. Merkittävimmät yhteistyöpinnat ovat TE-toimisto ja Kela sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä.

Työhön kuuluu työmarkkinatuen kuntaosuuteen vaikuttavien toimintamallien ja prosessien kehittäminen sekä kehittämistyö työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseksi. Tehtäviin kuuluu myös kaupungin omien työllistymistä edistävien palveluiden ja yhteistyöverkostojen kehittäminen työllisyyden hoidon kokonaisuudessa, ml. ministeriöt, Kela ja Kuntaliitto. Tehtävä linkittyy vahvasti elinvoima- ja hyvinvointiohjelmakokonaisuuksien toteuttamiseen.

Työllisyyspäällikön työn tavoitteena on vaikuttaa kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutumaan ja parantaa vaikeasti työllistyvien asemaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Arvostamme TE-hallinnon tuntemusta ja näkemystä työllisyyden hoidosta.

Tehtävää täytettäessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 02061 57429, arja.kumpu(at)kouvola.fi
Hakemukset toimitetaan sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.

Konsernipalvelut, Kehittämispalvelut ja viestintä, Hyvinvointi
Osoite: Torikatu 10, Kouvola

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä lähes 85 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä.
Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!
Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan