Skip to main content
test

Kuopion kaupungin Työllisyyspalvelussa on haettavana työllisyyspalvelukoordinaattorin vakituinen virka 1.10.2022 lähtien sekä mahdollisesti määräaikaisia virkoja 31.12.2024 saakka.

Työllisyyspalvelu on mukana työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa, jossa työllisyyspalvelukoordinaattorin/omavalmentajan tehtävänä on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä huolehtimalla omien asiakkaidensa palveluprosessista. Kuntakokeilussa työnhakijoita palvellaan nuorten ja aikuisten tiimeissä palvelutarpeiden mukaisesti. Palvelut tuotetaan ns. hybridimallilla, johon kuuluu vaihtelevasti etä-, digi- ja kasvokkain tapahtuvaa asiakaspalvelua. Haussa olevien virkojen sijoittumisessa eri palvelu- ja tiimikokonaisuuksiin huomioidaan kuntakokeilun kokonaistilanne ja valittavan henkilön osaaminen.
Työllisyyspalvelulla on toimipiste sekä osoitteessa Torikatu 5 että Pyörönkaari 10 ja viranhoitaminen voi sijoittua kumpaan tahansa toimipisteeseen.

Työllisyyspalvelukoordinaattorina/omavalmentajana työtehtäväsi koostuvat pääasiassa asiakastyöstä, jossa keskiössä on asiakkaan palvelutarpeenarviointi ja tilanteen selvittäminen, työllistymissuunnitelman tai muun asiakassuunnitelman laatiminen ja päivittäminen, työnvälitys sekä viranomaistehtäviä. Virka sisältää julkisen vallan käyttöä asiakkaan palveluprosessiin liittyen. Asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys on meille tärkeää - palvelulupauksemme on pykälän verran parempaa palvelua; tehtävääsi kuuluu asiakkaiden kohtaamista valmennuksellisella työotteella, palveluohjausta sekä verkosto- ja sidosryhmäyhteistyötä.

Kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto.
Olethan itsenäinen, ratkaisukeskeinen ja eteenpäin katsova työssäsi.
Työllisyyspalvelussa osallistut palvelujen, prosessien ja tiimityön kehittämiseen oman vastuualueesi osalta.

Työllisyyspalvelukoordinaattorina/omavalmentajana sinulta edellytetään osaamista ja työkokemusta suunnitelmallisesta ja kokonaisvaltaisesta asiakastyöstä. Asiakastyöhön liittyvinä menetelmäosaamisina korostuvat dialoginen vuorovaikutus, voimavara-, motivaatio- ja ratkaisukeskeinen työskentely.

Työmme on tavoitteellista ja työnvälitys on keskeinen osa työtäsi, joten työmarkkinoiden ja työllisyyden toimialan tuntemus antaa hyvän pohjan viran hoitamiseksi. Työssäsi tarvitset sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisua, hyviä tietoteknisiä valmiuksia, valmiutta monialaiseen tiimityöskentelyyn, verkostoyhteistyötaitoja sekä kehittävää työotetta ja muutosvalmiutta. Työ vaatii myös hyvää paineensietokykyä sekä vahvaa päätöksentekokykyä. Kuntakokeilussa asiakkaitamme ovat myös vieraskieliset työnhakijat, joten kielitaidosta on hyötyä asiakaspalvelutyössä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtäväkentän ja merkityksellisen työn, joka sisältää päivittäin uusia haasteita kehittyä osana isoa organisaatiota. Lisäksi tarjoamme hyvän perehdytyksen tehtävään, sujuvan etätyömahdollisuuden ja mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen. Käytössäsi on jaksamista ja hyvinvointiasi tukevia etuja esim.: ePassi, työmatkaetu, henkilökunnan hyvinvointikortti ja työterveyshuolto.

Viran työaika on 36,25 h/vko
Tehtäväkohtainen palkka 2896,25 €/kk
Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Haastattelut suoritetaan viikoilla 36 ja 37

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Mahdolliset tiedustelut 10.8 klo 8-10 sekä 15.8 klo 10-12 Salla Rönkkö, 044-718 1590.

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Elinvoima- ja konsernipalvelu, Työllisyyspalvelu

Kuopio on 121 000 asukkaan yliopistokaupunki, jossa on tasokkaat hyvinvointi-, koulutus- ja kulttuuripalvelut ja harrastusmahdollisuudet. Kuopiossa voi helposti toteuttaa unelmansa järvenranta-asumisesta lähellä palveluja.


Osoite: 70100 Kuopio
Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka Kuopion kaupunki - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat