Työnjärjestelijä - Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Työnjärjestelijä - Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Ikäihmisten linjalle kotihoitoon haetaan
TYÖNJÄRJESTELIJÄÄ määräaikaiseen työsuhteeseen vuoden 2019 loppuun asti.

Karviaisen kotihoidolla on käytössä FastROI Hilkka toiminnanohjausjärjestelmä, joka tuo ratkaisuja kotihoidon ammattilaisten työn organisointiin, tilastointiin ja kirjaamiseen. Järjestelmän avulla kotihoidon päivittäiset asiakastyöt saadaan suunniteltua kotihoidon henkilökunnalle. Asiakaspaikkojen jaon perustana on kotihoidossa toteutettava hoitotyönmalli.

Työnjärjestelijän tehtäviin kuuluu toiminnanohjausjärjestelmän käyttö. Edellytämme hyvää atk osaamista ja taitoa hahmottaa laajoja kokonaisuuksia sekä rohkeutta tehdä nopeitakin itsenäisiä päätöksiä. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä neuvoa ja ohjata sekä työntekijöitä että asiakkaita. Toivomme saavamme joukkoomme positiivisesti asennoituvan ja kehittämishalukkaan työnjärjestelijän.

Kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto. Palkkaus 2207,37€, muut ehdot määräytyvät KVTES mukaan. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä. Koeaika on puolet työsuhteen kestosta.
Toimi täytetään heti sopivan sijaisen löydyttyä.
Jos paikka tuntuu omaltasi, laita hakemus heti tulemaan!

Lisätietoja

http://www.karviainen.fi

osastonhoitaja Eija Saksala 09-4258 2299 (16.6.2019 asti)
osastonhoitaja Aila Ollila 09-4258 2285 (17.6.2019 alkaen)
tai sähköpostilla; etunimi.sukunimi@karviainen.fi

Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Ikäihmisten palvelulinja, Hoivakeskus
Osoite: Nummenselkä 2, 03100 Nummela

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 800 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä.
Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: perheiden, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.

Tutustu työnantajaan