test
Työnjohtaja - Ranuan kunta

Ranuan kunnassa on haettavana 1.2.2021 klo. 13.00 mennessä
TYÖNJOHTAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA TOIMI

Työnjohtaja vastaa Ranuan kunnan alueella olemassa olevien kesä- ja talviretkeilyreittien ja rakenteiden suunnitelmallisesta kehittämisestä, ympärivuotisesta hoidosta, ylläpidosta ja korjauksesta. Työnjohtaja tehtäviin kuuluu myös työllistettyjen työntekijöiden työnoh-jaus, puistojen ja liikuntapaikkojen ympärivuotinen työn ja toiminnan suunnittelu sekä työntekijöiden työvuorosuunnittelu. Työnjohtajan tehtäviin kuuluu myös uusien reittien ja virkistyskohteiden suunnitteleminen ja kehittäminen. Työ voi sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.

Työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on Ammattikorkeakoulussa suoritettu insinöörin (AMK) tutkinto tai muu soveltuva tutkinto ja riittävä kokemus luontopolkujen, virkistysreittien ja virkistysalueiden suunnittelusta.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutus taitoja, retki- ja latureittien ylläpitovaatimus-ten osaamista, kokemusta reittien kunnostuksesta ja suunnittelusta, kokemusta liikunta-paikka-avustusten hausta, sekä halua kehittää omaa osaamista ja kykyä toimia tehok-kaasti tiimin jäsenenä.

Arvostamme myös kokemusta työvuorosuunnittelusta, kokemusta liikuntapaikkojen kunnostuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden käytöstä ja kokemusta työnjohtamisesta.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mu-kaisesti. Valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hakemus ja CV pyydetään lähettämään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi
Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Työ alkaa 1.3.2022 tai sopimuksen mukaan.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa tekninen johtaja/rakennustarkastaja Risto Niemelä, puh. 040 704 9623.

Lisätietoja

Ranuan kunta, Tekninen toimi

Ranua on vireä 3800 asukkaan kunta keskellä kauneinta Etelä-Lappia. Kasvuhakuisessa kunnassa arvostetaan osaamista sekä ahkeruutta. Yhteistyöverkostot ja sijainti innostavat yrityksiä ja yhteisöjä menestymään. Luonto ja ilmapiiri tarjoavat hyvät edellytykset asukkaiden viihtymiselle. Hyvinvointi, elinvoimaisuus sekä verkostoitunut yritystoiminta ovat keskeinen osa Ranuan kunnan päämääriä. Kunnassa sijaitsee arktinen eläinpuisto, RanuaZoo. Kunta tunnetaan myös hillapitäjänä.


Osoite: Keskustie 34, 97700 Ranua

Sinulle suositellut työpaikat