Työnjohtaja, laitoshuolto - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Työnjohtaja, laitoshuolto - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Turun yliopistollisen keskussairaalan laitoshuollossa Teknisten- ja huoltopalvelujen tulosalueella on haettavana työnjohtajan toimi.

Työnjohtaja vastaa oman palvelualueensa palvelutuotannon ja asiakaspalvelun tuloksellisesta toteutumisesta toimintasuunnitelman mukaisesti ja vastaa oman palvelualueensa asiakasyhteistyöstä sekä laadun valvonnasta ja varmistamisesta. Työnjohtaja suunnittelee mm. palvelusopimusten käytännön toteuttamisen, laitoshuoltajien työvuorot ja vuosilomat sekä valvoo sovitun kokonaispalvelun onnistumista. Hän toimii laitoshuoltajien lähiesimiehenä, osallistuu henkilöstövalintoihin, perehdyttää uudet laitoshuoltajat sairaanhoitopiirin toimintatapoihin ja opastaa heidät yhdessä palveluohjaajien ja laitoshuoltajien kanssa tehtäviinsä. Lisäksi työnjohtajan tehtäväkuvaan sisältyy laitoshuollon opiskelijoiden ohjausta ja arviointia yhdessä palveluohjaajan kanssa ja mahdollisesti ostopalvelujen laadunhallintaa. Lisäksi työnjohtaja huolehtii yhdessä laitoshuollon muun henkilöstön kanssa toiminnan ja asiakasyhteistyön kehittämisestä.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto ja riittävä työkokemus toimialallaan. Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla aikaisempaa työkokemusta sekä sairaalan laitoshuolto- ja puhtaanapitotehtävistä että alan esimiestehtävistä myös terveydenhuoltoympäristössä.

Arvostamme laitoshuollon, sairaalahygienian ja työvuorosuunnittelun perusteiden hallintaa, tavoite- ja tulossuuntautunutta toimintatapaa, hyviä esimies-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä koordinoida ja johtaa monia samanaikaisia tehtäviä kiireisessä ja vaativassa toimintaympäristössä sekä tietotekniikan osaamista.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja haasteellisen työn vaihtelevassa työympäristössä, innokkaan työnjohtotiimin tuen sekä mahdollisuuden urakehitykseen koulutustaustastasi riippuen.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.
1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa
laitoshuoltopäällikkö Raija Reunanen, puh. 02 313 1165 tai 050 438 3771 tai
laitoshuollon suunnittelija Marjo Katila, puh. 02 313 4228 tai 050 438 3772
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Teknisten- ja huoltopalvelujen tulosalue
Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20521 Turku

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!

Tutustu työnantajaan