Skip to main content
test
Työpäällikkö (virka) - Forssan kaupunki

Työpäällikkö osallistuu vesihuollon kehittämiseen osana vesihuoltoliikelaitoksen johtoryhmää vesihuoltojohtajan toimiessa esihenkilönä. Päävastuualueena on vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkoston kunnossapidon ja investointien kustannustehokas ja tarkoituksenmukainen toteuttaminen.

Työpäällikkö vastaa vesihuoltoliikelaitoksen rakennustöiden viranomais- ja verohallinnon ilmoituksista (mm. käännetty alv) sekä ostopalveluna hankittavan suunnittelu-, rakennus-, asennus- ja kunnossapitotyön hankkimisesta, sopimuksista ja valvonnasta työkohteittain erikseen määrätyssä laajuudessa (verkostot, pumppaamot, vedenkäsittelyt) yksin tai yhdessä vastuualueen esihenkilön kanssa.

Työpäällikkö huolehtii osaltaan vesihuollon sähköisten järjestelmien kuten johtokarttojen, projektipankin, työajan seurannan, laskutuksen, ostolaskujen käsittelyn, tuntikirjanpidon ja siihen liittyvän palkanmaksun ajantasaisuudesta.

Työpäällikön vakanssi on virka.

Tehtävä edellyttää pätevyyttä toimia Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 122 b § (41/2014) Rakennustyön johtotehtävien vaatimusluokat -mukaisessa vaativassa työnjohtotehtävässä, sekä hyviä vuorovaikutus- ja esimiestaitoja.

Ympäristöministeriön ohjeessa rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta, on selostettu tarkemmin viran vaatimasta vaativan työnjohtotehtävän pätevyydestä. Vaaditut todistukset/dokumentit pätevyydestä tulee toimittaa hakemuksen liitteenä.

Työpäällikkö osallistuu määrättäessä varallaoloon, jonka vuoksi ajokortti (B) on välttämätön.

Hakija suostuu siihen, että hänestä teetetään turvallisuusselvitys. Lisäksi tehtävään valitun on ennen työsopimuksen solmimista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhteen alussa on 6 kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.forssanvesihuoltoliikelaitos.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen p. (03) 4141 5570 kimmo.paakkonen(at)forssa.fi

Lisätietoja

Forssan kaupunki, Vesihuoltoliikelaitos

Forssan 17 000 asukkaan kaupunki on osa Kanta-Hämeen maakuntaa. Forssa on noin 35 000 asukkaan talousalueen keskus yrityselämässä ja palveluissa.

Forssa sijaitsee keskellä Etelä-Suomea valtateiden 2 ja 10 risteyksessä. Yli puolet suomalaisista asuu 150 km säteellä Forssasta ja Suomen suurimmat kaupungit ovat vain tunnin ajomatkan päässä.

Pitkien teollisten perinteiden kaupunki tunnetaan nykyisin etenkin elintarvike- ja ympäristöalan yrityksistään. Merkittäviä työllistäjiä ovat myös teknologia- ja rakennustuoteteollisuus.

Forssan vesihuoltoliikelaitos on Forssan kaupungin omistama vesihuoltolaitos ja se vastaa vahvistetulla toiminta-alueellaan vesihuoltoverkoston rakentamisesta, ylläpidosta, talousveden toimittamisesta asiakkailleen ja jätevesien käsittelystä. Työyhteisössämme on 17 henkilöä.


Osoite: Perkiöntie 7, 30300 Forssa
Forssan kaupunki - Savuton työpaikka Forssan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Forssan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat